Zadnje novice

Zaradi dviga stroškov dela, podražitev energentov, živil, splošne inflacije... se dražijo tudi vrtci. Osnovno ceno vrtcev določajo občine vsaka zase. Ceno vrtčevskega programa po pravilu predlaga vrtec, ki pripravi kalkulacije, na osnovi teh pa cene potrdi občina oziroma občinski svet.

Cena programa vrtca je sestavljena iz stroškov dela zaposlenih v vrtcu, to je večji del- med 70 in 80 odstotki celotne cene, stroškov materialastoritev in stroška živil za otroke. Občina lahko sprejme tudi različne cene programov za različne vrtce v občini. Cene se razlikujejo glede na vrsto programa, starostno kategorijo, sestavo oddelkov.

Kot smo že poročali, z 20. novembrom vstopi v veljavo nov zakon, ki delodajalcem nalaga nove obveznosti na področju beleženja evidenc dela. Podjetja bodo morala z 20. novembrom vpisovati točen čas prihoda in odhoda, odmore (ali ga je delavec izrabil ali ne in v kakšnem trajanju), prav tako bo treba voditi ure, ki jih bo delavec opravil v posebnih pogojih dela (dodatke za morebitno nočno, nedeljsko, izmensko, praznično delo ...), in tudi delovni čas, če je ta neenakomerno ali začasno prerazporejen.

Delodajalci so bili dolžni voditi evidenco o izrabi delovnega časa že 17 let, pri čemer so podjetja z določenimi specifikami delovnega časa že pred tem oblikovala pravilnike o delovnem času.

Ali je zaradi sprememb zakonodaje nujno zapisati pravilnik?

Več novic