Zadnje novice

Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo za zaščito in reševanje (URSZR).

Družinski dogovori oz. pravila so zelo pomembni pri nakupu prvega telefona ali druge naprave, saj jasno opredeljujejo omejitve in pogoje časovne ter vsebinske uporabe, ki mora biti prilagojena razvojnemu obdobju otroka. Otroci in mlajši mladostniki potrebujejo več strukture in pravil kot starejši, starši pa so tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka in tako lahko najbolje ocenijo njegovo zrelost in samostojnost.

Družinski načrt nudi prostor za odprt pogovor v zvezi z uporabo naprav in pri tem omogoča sodelovanje celotne družine. Tudi če do sedaj dogovorov v družini niste imeli, ni prepozno, da oblikujete družinski načrt. Z njim boste zapisali jasne dogovore, prostorske in časovne omejitve, odgovornosti in nagrade, ki jih prinaša upoštevanje dogovorov. 

Občine so na svojih spletnih straneh objavile poziv za prijavo škode na stvareh zaradi poplav. 

Več novic