Zadnje novice

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčno osnovo ugotavljajo tudi z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vendar pa morajo tako obdavčitev pravočasno priglasiti. Fizične osebe, ki ne začenjajo opravljati dejavnosti na novo, morajo poleg tega izpolniti še prihodkovni pogoj.

Zasebnik ni začel opravljati dejavnosti na novo, če je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov :

Podjemna pogodba se večinoma uporablja, ko nekdo za naše podjetje opravi določen plačan posel.
Lahko gre za fizično ali intelektualno storitev; v določenih primerih se namesto podjemne pogodbe uporabljajo tudi druge pogodbe (avtorska, agencijska, pogodba o naročilu - mandat in druge).

Več novic