Zadnje novice

Marca letos je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), na podlagi katerega se bo od 1. januarja 2019 od nastanitev hkrati s plačilom za prenočevanje poleg turistične takse pobirala še promocijska taksa.

Ljudje se na stresorje odzivamo različno, saj imamo različne osebnosti in izkušnje, ki smo jih pridobili skozi življenje. Preko teh izkušenj smo se naučili odzivati na različne stresorje. Kaj za vsakega posameznika pomeni stres, pa je lahko zelo subjektivna ocena.

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja. Tokrat so sredstva višja kot prejšnja leta.
Posamezni upravičenec prejme kar 1000 EUR.

Več novic