Zadnje novice

Manjše administrativno in davčno breme pri izbranih dejavnostih sta ključna razloga, da se zavezanci odločajo za vstop v sistem normiranih odhodkov oz. stroškov.
Od 1.1.2015 dalje lahko davčni zavezanec (s.p., športnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji, zdravnik, odvetnik ipd.) pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80% ustvarjenih prihodkov.

Pristojnosti tržnega inšpektorata so določene z zakoni. Inšpektorat je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 39 zakonov, nekaterih v celoti, drugih delno in več kot 80 podzakonskih predpisov, ki urejajo odnose na trgu.

V določenih primerih za obveznosti d.o.o. odgovarjajo tudi družbeniki osebno.

Več novic