Zadnje novice

Programi učenja slovenskega jezika so namenjeni vsem tistim, ki niste državljani države članice EU in imate dovoljenje za stalno prebivanje, ter vašim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine.

Informacije o številu novo registriranih in številu izbrisanih poslovnih subjektov, marec 2022. 

Veljati je  začel zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Jamstvo bo lahko dobil član mlade družbe ali tisti, ki bo v letu izdaje jamstva star največ 38 let in je slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Več novic