Zadnje novice

V zadnjih mesecih se na terenu opaža povečano število primerov kontrole in tudi kazni na področju dela in zaposlovanja na črno. 

Globe so določene v različnih višinah glede na storilce prekrškov in segajo preko 20.000 EUR.

Pri nekaterih občasnih in začasnih delih je pomemben razmislek ali gre dejansko za samostojno delo ali pa so pri njegovem sodelovanju znaki delovnega razmerja, kot so :
 

Zakon predvideva precej visoke globe in strožji nadzor za kršitelje.

Več novic