Brezpapirno spletno računovodstvo in izmenjava podatkov

Živimo v dobi, kjer je vsak prihranjen trenutek časa zelo dobrodošel, vsaka dodatna informacija pa dragocena. Naša storitev e-Racunovodja bo prihranila marsikatero dragoceno minuto in tudi finančno sredstvo.

  • Dosegljivost podatkov 24 / 7 / 365
  • Primerno za podjetja iz vseh delov države
  • Dostopnost podatkov od kjerkoli
  • Sprotna usklajenost programske opreme in postopkov z aktualno zakonodajo
  • Elektronska izmenjava dokumentacije in informacij
  • Zmanjšanje stroškov
  • Prihranek časa in potnih, poštnih stroškov
  • Elektronski arhiv
  • Usklajenost dokumentacije in ažurnost stanja

Zelo verjetno se vam vsaj občasno dogaja to, da nimate časa redno obiskovati svojega računovodje ali pa ta ravno takrat, ko ste vi želeli, ni bil na voljo. Storitev e-Racunovodja je pravšnja rešitev za vse posameznike, podjetnike in podjetja z sedežem kjerkoli na področju Slovenije.

Pogosto se dogaja, da poslovni izkazi konec leta ne izkazujejo stanja, ki ste ga pričakovali, ko ste čez leto trdo delali in se za uspeh v poslu odrekali tistemu kar v današnjem svetu pomeni največ - svojemu prostemu času, družini in prijateljem, zdravju... z e-Racunovodja bodo podatki na voljo v vsakem trenutku.

 

Sedem prednosti brezpapirnega računovodstva

Poleg prednosti, ki jih prinaša že elektronsko računovodstvo (podatki se hranijo na enem mestu, vnosi so enkratni, šifranti so poenoteni, poveča se ažurnost, povezovanje z okoljem postane preprostejše, zmanjša se možnost napak, arhiviranje se opravi na enem mestu, večji je pregled nad poslovanjem, lažji in boljši je nadzor nad opravljenim delom, prinaša krajevno in časovno neodvisnost ter je cenejši), sistem prinaša še druge prednosti:

1. VARNOST - Dokumenti se na vhodu pretvorijo v elektronsko obliko, s čimer se prepreči njihova izguba. Po opravljenem skeniranju sistem izpiše seznam prejetih dokumentov, ki ga prejme tudi stranka. S tem se preprečijo poznejši nesporazumi o tem, katere dokumente je stranka dejansko prinesla v računovodski servis.

2. SLEDLJIVOST POSTOPKOV - V skladu s pravili revidiranja se zagotovi popolna sledljivost vseh postopkov. V vsakem trenutku je mogoče ugotoviti, pri kom je dokument v obdelavi in koliko časa posamezen uporabnik porabi zanj. Poleg tega mora sistem zagotoviti sledljivost vseh poznejših sprememb oziroma drugačnih strokovnih odločitev ali popravkov napak.

3. HITROST - S sistemom vsekakor pridobimo hitrost pri vnašanju osnovnih podatkov, poleg tega se sčasoma poveča tudi hitrost obdelave.

4. VPOGLED V DOKUMENTE KJERKOLI IN KADARKOLI - Vse pooblaščene osebe, torej tako računovodja kakor tudi stranka, lahko od koderkoli vsak trenutek vpogledajo v dokument, kar gotovo olajša poslovne odločitve. Edini pogoj za to je priključek na internet.

5. NIŽJI STROŠKI - S tem sistemom odpade fotokopiranje dokumentov, kar stranke v običajnem zunanjem sistemu računovodstva počno. Posledica tega je manjša poraba materiala (papirja, tonerjev) ter s tem prihranek časa in stroškov. Toda najpomembnejši ni prihranek materialnih stroškov, temveč prihranek zaradi racionalizacije opravil.

6. POZITIVEN VPLIV NA OKOLJE - Sistem je izrazito ekološko naravnan, saj se bo glede na izračune servisa Biro Bonus poraba papirja zmanjšala za okoli 80 odstotkov, ko bo sistem zaživel v celoti.

7. SODOBNO ARHIVIRANJE - Sodobne banke podatkov omogočajo varno in trajno arhiviranje na majhnem prostoru ali celo na oddaljenih lokacijah

Prehod med enim in drugim računovodskim servisom je lahko neboleč, kvaliteten in prijazen, če je strokovno voden in pravočasen.

Zahtevaj ponudbo


Natisni   E-naslov