Obdavčitev daril fizičnim osebam

Obdavčitev daril fizičnim osebam je v skladu z Zakonom o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila.

Darila zaposlenim (sedanjim, nekdanjim in bodočim) ali njihovim družinskim članom
V kolikor prejme fizična oseba darilo od svojega delodajalca ali od osebe, ki je z delodajalcem povezana, ali ko je delodajalec oseba, ki je povezana s prejemnikom darila, se tako darilo šteje v vkladi z ZDoh-2 kot obdavčljiv dohodek in se obdavči kot dohodek iz zaposlitve, oziroma kot boniteta.
Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost v naravi. V primeru, da je obračunana boniteta ter da so plačani prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine, predstavlja vrednost daril na strani darovalca davčno priznan odhodek.

Izjemi od zgoraj navedenega (ko ne gre za boniteto):
1. Če je vrednost darila manjša od 15 EUR in je to edino darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca v enem mesecu oziroma delavcu darila niso zagotovljena redno ali pogosto, prejem takšnega darila ne predstavlja bonitete, za delodajalca (darovalca) pa je vrednost darila davčno nepriznan odhodek;
2. Darila, ki jih delodajalec meseca decembra podari otroku zaposlenega, ki je mlajši od 15 let, če to darilo ne presega 42 EUR, za delojemalca ne predstavlja bonitete, za delodajalca (darovalca) pa je vrednost darila davčno priznan odhodek.

Darila fizičnim osebam, ni niso zaposlena pri delodajalcu
--> Če podjetje obdari drugo fizično osebo, ki ni njegov zaposleni (npr. predstavnik poslovnega partnerja), se v skladi z ZDoh-2 v osnovo za obdavčitev ne štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 EUR oziroma katerih skupna vrednost, vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Za darovalca predstavlja vrednost darila davčno nepriznan odhodek (če vrednost daril preseže omenjena zneska, je potrebno obračunati 25% akontacijo dohodnine).
--> Če pa gre za darila, ki jih podjetje daje iz poslovnih razlogov (npr. reklamna akcija) drugim fizičnim osebam v obliki popustov ali priložnostno v obliki dodatnega blaga ali storitev, taka darila niso obdavčena z dohodnino v kolikor je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe. Za darovalca darila predstavlja vrednost darila davčno priznan odhodek.
 


VIR: SPOT, november 2021, Tadeja Bučar


Natisni   E-naslov