Malo neobičajna novica za našo stran --> Napotki ob potresu

Današnji potres na Hrvaškem so čutili posamezni prebivalci celotne Slovenije. V primeru močnejših potresnih sunkov je treba ustrezno ukrepati.

Slovenija leži na potresno nevarnem območju, zato so potresi pogosti. Potresa ne morete preprečiti, lahko pa se naj pripravite.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Med potresom

 • Ostanite mirni! Ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna!
 • Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo.
 • Oddaljite se od stavb, reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, daljnovodov, dreves ipd.
 • Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti in si zavarujte glavo

Po potresu

 • Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, med njimi ravnajte enako kot ob potresu.
 • Po svojih močeh in sposobnostih pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč.
 • Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej. Če opazite, da je konstrukcija poškodovana, ne vstopajte v stavbo. Počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip.
 • Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite previdno. Zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov se primerno oblecite in obujte.
 • Po potrebi zaprite ventil plinovodne in vodovodne napeljave ter izklopite elektriko.
 • Po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra.
 • Za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke ali svetilne palice. Ne prižigajte vžigalic ali sveč in ne uporabljajte odprtega ognja ter ne kadite.
 • Pred ponovno uporabo poskrbite za strokovni pregled dimnika, kurilnih naprav ter vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave.
 • Če ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Usta in nos prekrijte s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila ipd.). V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.

VIR: gov.si; FOTO: Delo

,


Natisni   E-naslov