Obračun DDV ob prodaji vozila

Zavezanci med osnovnimi sredstvi izkazujejo tudi vozila, ki jih uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti. Ob nabavi osebnih vozil praviloma ne uveljavljajo odbitka DDV, če jih ne kupijo za nadaljnjo prodajo, za dejavnost prevoza blaga in potnikov oziroma za dajanje v najem. Ob prodaji morajo še posebej paziti na pravilen obračun DDV, saj se težave zaradi napačno obračunanega DDV pojavijo tudi pri kupcu. Pravilnost obračuna DDV pri kupcu oziroma preprodajalcu je odvisna tudi od pravilne obravnave predhodnih prometov z vozilom.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Zavezanci imajo načeloma pravico odbijati DDV od vseh nabav blaga in storitev, namenjenih opravljanju njihove obdavčljive dejavnosti, razen če to zakon posebej prepoveduje. Zakon o davku na dodano vrednost1 (ZDDV-1) pravico do odbitka DDV omejuje v 66. členu. V povezavi z vozili to pomeni, da zavezanci po 66/-/c ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV od osebnih avtomobilov in motornih koles, razen od tistih, ki jih uporabljajo za :

 • opravljanje dejavnosti prevoza potnikov,
 • opravljanje dejavnosti prevoza blaga (le tujega, ne pa tudi blaga za lastne potrebe),
 • dajanje v najem in zakup,
 • nadaljnjo prodajo (v okviru trgovine z vozili),
 • izvajanje programa usposabljanja v avtošolah,
 • prevoz pokojnikov (samo s specialnimi vozili, prirejenimi za ta namen) in
 • opravljanje javnega in posebnega linijskega prevoza (s kombiniranimi vozili).

Prodaja vozila, ki ga je zavezanec uporabljal kot osnovno sredstvo, je obdavčljiv promet blaga, vendar je obračun DDV odvisen tudi od tega, kako je bilo s pravico do odbitka DDV ob nabavi vozila.

Če je bil ob nabavi vozila DDV obračunan in izkazan na računu, zavezanec pa ni imel pravice do odbitka DDV po 66. členu, je po 44/-/3 ZDDV-1 kasnejši promet vozila oproščen DDV. Tak oproščen promet ne vpliva na pravico do odbitka DDV oziroma se ne všteva v izračun odbitnega deleža, če ga zavezanec izračunava.

Če pa zavezanec ob nabavi ni mogel odbiti DDV, ker sploh ni bil obračunan oziroma ni bil izkazan na računu, je prodaja vozila z DDV obdavčen promet. Zanj ne velja oprostitev po 44/-/3 ZDDV-1. Taki primeri so prodaje vozil :

 • nabavljenih, ko je še veljal prometni davek (pred 1. julijem 1999),
 • nabavljenih od malih zavezancev in fizičnih oseb, ki DDV niso mogli zaračunati,
 • nabavljenih od zavezanca, ki je izkazal oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1, ali
 • od preprodajalcev, ki so DDV obračunali od razlike v ceni in ga na računih niso prikazali.

Zavezanec mora ob prodaji vozila upoštevati vse opisane posebnosti, saj je njegov kupec oziroma preprodajalec dolžan pravilno obračunati DDV od nadaljnjih prometov. To pa lahko stori le, če je bil DDV tudi v predhodnih prometih pravilno obračunan in izkazan na računu. Narobe je, če zavezanec "za vsak primer" obračuna DDV ob prodaji osebnega vozila, čeprav bi moral upoštevati oprostitev po 44/-/3 ZDDV-1.   Ravno tako je narobe, če prodajo vozila obravnava kot oproščeno po 44/-/3 ZDDV-1, čeprav do oprostitve ni upravičen.

ZGLED 1: Prodaja rabljenega tovornega vozila, ob nabavi katerega je bil DDV odbit
Zavezanec je pred tremi leti nabavil tovorno vozilo. DDV je bil zaračunan in izkazan na računu. Ob nabavi si je smel odbiti DDV. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora ob prodaji obračunati DDV od prodajne vrednosti.
Če je zavezanec DDV odbil le v deležu, sme ob nabavi neodbiti DDV ob prodaji poračunati, upoštevaje obdobje 5 let od nabave tovornega vozila v skladu z 69. in 70. členom ZDDV-1.
Kupec tovornega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Čeprav se tovorno vozilo proda prek preprodajalca, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni


ZGLED 2: Prodaja osebnega vozila, ob nabavi katerega je bil DDV odbit
Zavezanec je pred tremi leti nabavil novo osebno vozilo. DDV je bil zaračunan in izkazan na računu. Ob nabavi si je DDV smel odbiti, saj je bilo osebno vozilo namenjeno dajanju v najem in 66/-/c ZDDV-1 odbitek DDV dopušča. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora obračunati DDV od prodajne vrednosti.
Če je zavezanec DDV odbil le v deležu, sme ob nabavi neodbiti DDV ob prodaji poračunati, upoštevaje obdobje 5 let od nabave osebnega vozila v skladu z 69. in 70. členom ZDDV-1.
Kupec osebnega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Ker gre za osebno vozilo, mora še zlasti paziti na prepoved odbitka po 66/-/c ZDDV-1. Čeprav se osebno vozilo proda prek preprodajalca, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni.


ZGLED 3: Prodaja osebnega vozila, ob nabavi katerega DDV ni bil odbit po 66. členu ZDDV-1
Zavezanec je pred tremi leti nabavil novo osebno vozilo. DDV je bil zaračunan in izkazan na računu. Ob nabavi DDV ni smel odbiti v skladu s 66/-/c ZDDV-1, saj je nameraval vozilo uporabljati kot službeno vozilo za potrebe svojih zaposlenih. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, opravi oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1. Na računu mora navesti klavzulo o oproščenem prometu.
Če osebno vozilo proda preprodajalec, ta sme obračunati DDV od dosežene razlike v ceni, saj je pogoj iz 103/-/b ZDDV-1 izpolnjen.
Če osebno vozilo kupi drug zavezanec, bo moral ta ob naslednjem prometu DDV obračunati, čeprav mu ob nabavi ni bil zaračunan.


ZGLED 4: Prodaja osebnega vozila, kupljenega od fizične osebe
Zavezanec je pred tremi leti nabavil rabljeno osebno vozilo od fizične osebe. DDV ni bil zaračunan, saj fizična oseba ni zavezanka za DDV. Zavezanec je vozilo uporabljal kot službeno vozilo za potrebe svojih zaposlenih. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora ob prodaji obračunati DDV od prodajne vrednosti. Prodaje ne sme obravnavati kot oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1. Ta člen namreč določa oprostitve za promete, pri katerih se DDV ob nabavi, čeprav je bil zaračunan, ni smel odbiti. Oprostitev pa ne velja za promete, pri katerih se DDV ni smel/mogel odbiti, ker sploh ni bil zaračunan in izkazan na računu.
Kupec osebnega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Ker gre za osebno vozilo, mora še zlasti paziti na prepoved odbitka po 66/-/c ZDDV-1. Čeprav se osebno vozilo proda prek preprodajalca, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni.


ZGLED 5: Prodaja tovornega vozila, kupljenega od malega zavezanca
Zavezanec je pred tremi leti nabavil rabljeno tovorno vozilo od malega zavezanca. DDV ob tem ni bil zaračunan. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora ob prodaji obračunati DDV od prodajne vrednosti. Prodaje ne sme obravnavati kot oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1. Ta člen namreč določa oprostitve za promete, pri katerih se DDV ob nabavi, čeprav je bil zaračunan, ni smel odbiti. Oprostitev pa ne velja za promete, pri katerih se DDV ni smel/mogel odbiti, ker sploh ni bil zaračunan in izkazan na računu.
Kupec tovornega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Čeprav se osebno vozilo proda prek preprodajalca, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni.


ZGLED 6: Prodaja tovornega vozila, nabavljenega pred identifikacijo za DDV
Zavezanec je kupil tovorno vozilo pred pridobitvijo ID-številke. DDV je bil zaračunan in izkazan na računu. Zavezanec ga ni smel odbiti ob nabavi, ampak šele na dan identifikacije, upoštevaje Dursovo pojasnilo Odbitek DDV od zaloge blaga in osnovnih sredstev, nabavljenih pred identifikacijo. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora ob prodaji obračunati DDV od prodajne vrednosti.
Kupec tovornega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Če tovorno vozilo proda preprodajalec, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni.


ZGLED 7: Prodaja osebnega vozila, nabavljenega pred identifikacijo za DDV
Zavezanec je kupil osebno vozilo pred pridobitvijo ID-številke. DDV je bil zaračunan in izkazan na računu. Zavezanec ga ob nabavi ni smel odbiti, saj je bil takrat še mali zavezanec brez pravice do odbitka DDV. Na dan identifikacije bi smel odbiti DDV, plačan ob nabavi, upoštevaje Dursovo pojasnilo Odbitek DDV od zaloge blaga in osnovnih sredstev, nabavljenih pred identifikacijo. Tega ne stori, saj gre za osebno vozilo, ki ga bo uporabljal kot službeno vozilo za potrebe svojih zaposlenih. DDV ne odbije v skladu s 66/-/c ZDDV-1. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, opravi oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1, saj mu pravico do odbitka na dan identifikacije za DDV prepoveduje 66. člen ZDDV-1, in ne dejstvo, da je tovorno vozilo nabavil kot mali zavezanec. Na računu mora navesti klavzulo o oproščenem prometu.
Če osebno vozilo proda preprodajalec, ta sme obračunati DDV od dosežene razlike v ceni, saj je pogoj iz 103/-/b ZDDV-1 izpolnjen.
Če osebno vozilo kupi drug zavezanec, bo moral ta ob naslednjem prometu obračunati DDV, čeprav mu ob nabavi ni bil zaračunan.


ZGLED 8: Prodaja tovornega vozila, kupljenega pred uvedbo DDV
Zavezanec je leta 1998 nabavil novo tovorno vozilo. DDV ni bil zaračunan, saj je bilo vozilo nabavljeno, ko je še veljal prometni davek. Kako ravna, ko vozilo proda?
Ne glede na to, ali ga proda prek preprodajalca ali sam, mora ob prodaji obračunati DDV od prodajne vrednosti. Prodaje ne sme obravnavati kot oproščeni promet po 44/-/3 ZDDV-1. Ta člen namreč določa oprostitve za promete, pri katerih se DDV ob nabavi, čeprav je bil zaračunan, ni smel odbiti. Oprostitev pa ne velja za promete, pri katerih se DDV ni smel/mogel odbiti, ker sploh ni bil zaračunan in izkazan na računu.
Kupec tovornega vozila sme ob nabavi DDV odbiti v skladu s splošnoveljavnimi pravili. Če vozilo proda preprodajalec, ta nikakor ne sme obračunati DDV od razlike v ceni.

VIR: Revija IKS


Natisni   E-naslov