Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Da v času epidemije koronavirusa še dodatno podpremo vse lokalne ponudnike hrane in domačih produktov so za vas na RRA,  v sodelovanju z KGZS, pripravili seznam ponudnikov vseh treh dolin (Mežiška, Dravska in Mislinjska), ki so se z veseljem odzvali povabilu.

  3.4.2020
  Včeraj sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v veljavo stopi dan po objavi v Uradnem listu RS), bo omogočal povračilo nadomestila za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje. Tudi vloge, ki bodo vložene za delavce, napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, bodo pravočasne, če jih boste vložili v roku osem dni od uveljavitve zakona. 


  3.4.2020
  Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo v skladu z odločitvijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
  V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.
  Brezplačen vzorec: TUKAJ.


  3.4.2020

  Danes smo zaprosili za uradno tolmačenje 35. in 37. člena novega zakona, ki govorita o pravicah do pomoči za samozaposlene.
  35. člen
  (2) Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

  37. člen
  (vračilo mesečnega temeljnega dohodka)
  … Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.


  3.4.2020
  Samozaposleni
  bodo lahko od 14.4. dalje oddajali izjave za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.


  2.4.2020
  Seznam ukrepov in predlogov iz mikro, malega gospodarstva, ki smo jih poslali ustreznim organom v razmislek pred sprejemom drugega svežnja.

  URGENTNO POMEMBNI UKREPI ŽE V DRUGEM SVEŽNJU

  1. Pri določanju pogojev za temeljni prihodek samozaposlenih se naj spremenijo pogoji, tako da bodo delovali stimulativno, ne da bodo prejemniki v primežu za vrnitev le tega.
  2. Posebna obravnava tistih, ki so službo izgubili v času epidemije in ne ustrezajo pogojem za  nadomestilo za zavod (prekratka neprekinjena delovna doba, iztek pogodbe o zaposlitvi, …)
  3. Pri določanju pogojev za pomoč samozaposlenim se naj nemudoma preveri še ostale zavarovalne podlage in skupine (polovični delovni čas zaradi malih otrok, delne invalide, …)
  4. Omogočiti je potrebno direktno izplačilo plače na čakanju tistim osebam kjer se podjetje zaradi blokade računa odloči tako. Vlogo lahko poda tudi zaposleni.
  5. Če podjetje zaradi dolgov ne ustreza zakonodaji za prejem pomoči in bodo zaposleni ostalih brez prihodkov se mora takšnim zaposlenim pomoč izplačati direktno na njihov TRR.
  6. Velik problem bo likvidnost. Že Aprila, potem pa (četudi se počasi ukrepi začnejo sproščati) v vseh naslednjih mesecih.
   Podjetniški sklad in SID banka (možno tudi s pomočjo komercialnih bank) na pripravijo hitre likvidnostne linije, brez odvečne birokracije. Torej po načelu, pošlješ davčno številko, glede na bilance na spletu ocenijo tvojo sposobnost na osnovi leta 2019 in ti odobrijo likvidnostno posojilo s 100% garancijo države in podpisom osebnih menic direktorja in lastnika.
   Izredno pomembno je, da je tukaj birokracija enaka nič.
   Ker denar se bo rabil čez mesec dni, takoj. Podoben produkt je uvedla Addiko banka
  7. Ponovna razprava o stroški zamika plačila kreditov. To je sedaj prepuščeno bankam in notarjem.

  Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Priporočila so pripravljena v sodelovanju z nekaterimi slovenskimi podjetji, ki so takšne ukrepe že vključila v spremenjene poslovne procese.
  Predlagamo:

  Po celotedenskem ugibanj o vsebini zakonodaje, je znan ukrep, ki bo omogočil odlog prispevkov za samozaposlene, ki nimajo zaposlenih. Oprostitve plačila prispevkov za samozaposlene zaenkrat ne bo, na ministrstvu pa sicer dopuščajo možnost kasnejšega odpisa.

  Po več kot tednu dni ugibanj, je končno sprejet prvi sveženj ukrepov za blažitev krize koronavirusa v gospodarstvu.

  Na podlagi interventnega zakona so bili 20.3.2020 sprejeti spodaj našteti pomembnejši ukrepi, ki bodo prinesli takojšnji učinek. Seveda, v gospodarstvu in med podjetniki pričakujemo, da to še ni vse, nenazadnje je tudi predsednik vlade pozval ljudi in gospodarstvo, da podajajo pobude, ideje in rešitve.