Solidarnost in pomoč ob nesrečah – obvestilo o dodelitvi sredstev za sanacijo po neurjih (Karitas, Rdeči Križ, EHO)

V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki. V duhu medsebojne podpore je Vlada, dne 3. avgusta 2023, sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.
 

S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije 500.000,00 evrov, Slovenski Karitas 500.000,00 evrov ter Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornic 100.000,00 evrov.

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih:
Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8000 do 15.000 evrov.
Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge in drugo) bo višina sredstev znašala od 2000 do 8000 evrov.
Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava in drugo) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1000 do 2000 evrov.
Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1000 evrov.

Prosimo vse oškodovance, da svoje vloge za pomoč oddajo na pristojno občino, lokalno izpostavo Karitas, Rdečega križa in EHO Podpornice najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo v primeru neuporabljenih javnih sredstev povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.

Vloge so dostopne na uradnih spletnih straneh Rdeči križ SlovenijeSlovenska karitas, in EHO Podpornica.

VIR: gov.si, 20.8.2023


Natisni   E-naslov