ABC izbire računovodstva za prihodnost

Izbira računovodskega servisa je lahko zelo enostavna, svetujemo pa, da naj ne bo prenagljena, predvsem pa naj izbira ne bo nepremišljena.

V praksi ugotavljamo, da velikokrat do nezadovoljstva z računovodskim servisom prihaja zaradi premajhnega poznavanja področja dela, prevelike neodzivnosti enega ali drugega partnerja v poslovnem odnosu, predvsem pa zaradi pomanjkanje komunikacije.

Vsekakor pa svetujemo: "Dobrega računovodje ne menjajte zaradi višine pogodbenega zneska"

Za vsak odnos je pomembna kvalitetna in korektna komunikacija. Pred menjavo servisa izkusite čudeže, ki jih korektna komunikacija povzroča na poslovni odnos.

Če smatrate, da še vedno potrebujete novega partnerja na področju računovodstva in financ potem smo na voljo, še prej pa predlagamo, da si preberete spodnji članek s povezavami, ki vam bodo o nas in našemu pristopu povedale kaj več. 


IZPOSTAVLJENO:
 Trdimo, da je hitra odzivnost na dogodke v poslovanju, ki niso planirani pomembna kvaliteta računovodskega servisa in to boste pri nas zagotovo dobili


 

novem desetletju smo, v času, ki tudi v posel prinaša novosti in dodatne zahteve ter seveda tudi pričakovanja in nove izzive. Živimo v obdobju, ko je vsak prihranjen trenutek časa zelo dobrodošel, vsaka kvalitetna informacija pa dragocena. Na vprašanje: » Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ? «, vam ne bomo odgovorili mi, verjetno pa boste odgovor na kakšno izmed vprašanj oz. dilem dobili na osebnem, neobvezujočem sestanku. Trdimo namreč, da je dober in spoštljiv osebni odnos odličen temelj za dolgoročno in plodno strokovno-poslovno sodelovanje.
-->  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


Živimo v dobi, kjer je vsak prihranjen trenutek časa zelo dobrodošel, vsaka dodatna informacija pa dragocena. Naša storitev
 e-Racunovodja bo prihranila marsikatero dragoceno minuto in tudi finančno sredstvo.
--> Računovodstvo v oblaku

Dejstvo, da lahko v Sloveniji kdorkoli opravlja dejavnost na področju računovodenja in davčnega svetovanja, je zelo zaskrbljujoče. Na trgu nastopajo izvajalci računovodskih storitev brez ustrezne strokovne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in/ali popolnoma brez izkušenj, ki bi naročniku zagotavljali kvaliteto in varnost pri poslovanju.
--> Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

Posebnost računovodskih napak je, da jih praviloma ne opazimo, dokler nas pri tem ne prehitijo drugi, na primer Finančna uprava Republike Slovenije. Računovodski servis vendar najamemo zato, da nas razbremeni skrbi za ta del poslovanja. Zaupamo mu, da dela vse po predpisih in v korist podjetja, mi pa se medtem lahko posvetimo opravljanju dejavnosti in razvoju.
--> Kako strokovno podkovan je vaš računovodja?

Najem nestrokovnih računovodskih storitev lahko pahne podjetje v nezavidljiv položaj. Prekomerno obračunani davki slabijo njegov finančni položaj, zaradi premalo ali napačno obračunanih davkov pa se hitro znajde pod drobnogledom davčnega inšpektorja. Zaradi napačno izkazanih prejemkov in izdatkov v bilancah lahko pride do napak pri obračuni davka na dobiček, kar spet lahko privede do glob. Nepravilno pripravljene bilance lahko zmanjšajo bonitetno ocena podjetja, kar v skrajnem primeru zmanjša njegovo konkurenčnost. Pri napačno obračunanih plačah lahko pride do glob s strani inšpektorja za delo, FURS in celo do tožb zaposlenih.

--> Poceni računovodske storitve so vedno dražje

Direktorji in podjetniki se pogosto ne zavedajo, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov, ki jih pripravlja računovodski servis. Zbornica računovodskih servisov je med svojimi člani, ki izvajajo računovodske storitve za skupno več kot 30.000 mikro, majhnih in srednjih podjetij, izvedla anketo glede zavedanja o sodelovanju med podjetnikom in računovodjo. Kar 75 odstotkov sodelujočih računovodskih servisov je potrdilo, da se podjetniki ne zavedajo pomembnosti tega sodelovanja, ki neposredno vpliva na njihove poslovne izkaze, nenazadnje pa tudi na poslovno uspešnost.
--> Komunikacija med podjetnikom in računovodskim servisom je izredno pomembna

Računovodstvo, kot zunanja svetovalna storitev podjetja je že kar nekaj časa dejavnost, ki ne nudi niti trenutek mirovanja in nepozornosti. Na nek način je dejavnost, kjer skoraj zagotovo ne more iti vedno brez težav in tudi napak oz. spodrsljajev. Pogoste spremembe zakonodaje, različna tolmačenja le te, velika odvisnost od zanesljivega delovanja programske opreme in seveda tudi ostali faktorji lahko tudi pri dobrem in vestnem računovodji občasno pripeljejo do neljubih dogodkov


Pozor – BREZ PANIKE! V Sloveniji tako zakonodaja, kot urejenost poslovnega okolja  omogočata, da se vsaka nenamerna napaka lahko popravi in uredi, tako da ne ogroža poslovanja podjetja in njegovega obstoja. Vendar, lahko pa nastane problem, če je v kritičnem trenutku računovodja neodziven, nestrokoven in malomaren. 

--> Fleksibilnost in odzivnost - kvaliteti sodobnega računovodskega servisa

Za zadovoljivo opravljanje računovodskih storitev ni dovolj zgolj to, da računovodja pozna svojo stroko oz. ima izkušnje. Sodobne, predvsem računovodske storitve, ki so zunanja storitev podjetja so mnogo več kot le to.
Računovodja oz.  računovodski servis mora biti
 sodobno organiziran, strmeti k napredku, da lahko v današnjih časih nudi kvalitetno storitev. Računovodja, ki izvaja zunanjo storitev mora biti dober organizator, hkrati pa žal ali pa na srečo biti vedno bolj na voljo v skoraj vsakem trenutku
--> Kako izbrati računovodski servis ?

Zasebnost in pravica do zasebnosti vsakega posameznika, je danes ena temeljnih pravic vseh, tudi zaposlenih v vašem podjetju, kot tudi (ne pozabimo) , tudi pravica lastnika in direktorja podjetja. 
--> Računovodstvo in varovanje podatkov

Računovodski servis je vaš pomemben poslovni partner. Skrbi za urejenost vašega poslovanje in je hkrati vir znanja in izkušenj, s katerimi podprete svojo poslovno rast in razvoj. Ne zanemarite njegove vrednosti za vaše poslovanje. In prav zato se vam splača, da spoznate prednosti sodelovanja z računovodskimi servisi, ki so vključeni v Zbornico računovodskih servisov.
--> Izbirate računovodski servis - ne zaupajte vsaki lepi besedi 

 

Od naročnikov računovodskih storitev pogosto slišimo, da so nezadovoljni z izvajalcem računovodskih storitev, kljub temu pa se ne odločijo za njihovo zamenjavo. Nekateri naročniki, zlasti velja to za manjša podjetja, se na svojega računovodjo osebno navežejo, zato je morebitna zamenjava za naročnika lahko precej stresna, včasih celo podobna ločitvi. Vendar pozor, ni tako komplicirano.
--> Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

Izbira kakovostnega izvajalca računovodskih storitev je zelo pomembna. Skrbno izbran izvajalec računovodskih storitev pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje.
--> Kako izbrati kakovostnega izvajalca računovodskih storitev?

Ko je nov izvajalec računovodskih storitev izbran, priporočamo, da se z dosedanjim izvajalcem dogovorite o postopku primopredaje. Ob tem priporočamo, da opredelite zaključni mesec (za zaključni mesec šteje zadnji mesec odpovednega roka), presečni dan (za presečni dan šteje zadnji dan zadnjega meseca odpovednega roka) in končne roke primopredaje poslovne dokumentacije.

Če je vaš dosedanji ali novi izvajalec računovodskih storitev član Zbornice računovodskih servisov (to lahko preverite na spletni strani ZRS), ima dostop do postopkov in navodil, s katerimi se postopek primopredaje učinkoviteje izvede.
--> KAKO zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

Po letu 2000, pa že kakšno leto prej, se je pričel hiter razvoj sodobnih informacijskih tehnologij, računalniške in programske opreme, ki je precej vplival tudi na poklic in nalogo računovodij. Mikro in majhna podjetja so že v tem času pričela spoznavati, da je lasten računovodja prevelik strošek, ki nudi premalo fleksibilnosti, hkrati pa nudi premalo sodobnemu podjetniku. Že v tem času se je množično pričelo, k obstoječim internim računovodskim oddelkom,  priključevati zunanje svetovalne servise, ki so uspeli množico evidentiranih podatkov spraviti v primerno obliko in iz njih opraviti svetovanje podjetnikom.
--> Prednosti in slabosti zunanjega računovodstva

Zavedati se je potrebno, da bo več kot 90 odstotkov poslovnih subjektov  v prihodnje lahko izboljšalo svojo učinkovitost s pomočjo digitalnih storitev izvajalcev računovodskih storitev. Digitalizacija bo že v bližnji prihodnosti največja sprememba za vsa podjetja 
--> [ DIGITALIZACIJA ] - Računovodski servis pomemben partner

Naj vam zaupamo, da so že mnoge naše stranke navdušene nad sistemom elektronske izmenjave dokumentacije. Podjetniki, ki želijo imeti ažurne podatke o poslovanju podjetja, so že prišli na nov sistem dela. 
--> Nekatere naše stranke so že prešle na nov sistem dela!

 

Priporočamo še :

Urejene bilance - dobra boniteta
Računovodstvo v družinskih podjetjih
Računovodstvo za spletne trgovine 
Računovodstvo za startupe oz. zagonska podjetja 


 


Natisni   E-naslov