Škodo na stavbah in nepremičninah morate prijaviti na matičnih občinah

Občine so na svojih spletnih straneh objavile poziv za prijavo škode na stvareh zaradi poplav. 

Na občine se prijavlja sledeča škoda:
- ocena škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za popolnoma uničen objekt. Ta obrazec je torej namenjen popolnoma uničenim objektom
 ocena delne škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za delno škodo na objektih. Ta obrazec se uporablja za delno škodo, ki je povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu. Na spletu najdete tudi izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah.

Ob prijavi škode občini mora prijavitelj priložiti fotografije poškodovanega objekta iz katerih so razvidne poškodbe. Prav tako je potrebno dokumentirati vse, kar bo pred oceno škode sanirano. Vse račune za material, ki se je porabil za sanacijo, je potrebno shraniti kot dokaz v morebitnem nadaljnjem postopku. Iz vloge mora biti razviden tudi kontakt prijavitelja, če bi bile potrebne dodatne informacije glede nastale škode. Pomembno je še, da se v primeru več poškodovanih objektov, škoda na vsakem objektu prijavlja ločeno, torej na svojem obrazcu. Če gre za objekt, ki je v so-lasti, zadostuje da škodo prijavi eden od solastnikov.

Obrazce za prijavo škode najdete na spletni strani vaše občine, prav tako so dostopni tudi v papirni obliki na občini. Izpolnjeni obrazci se lahko pošljejo občini po pošti ali na elektronski naslov, ki ga določi posamezna občina.

Podrobnejše informacije obvezno preverite na spletni strani svoje občine!


Natisni   E-naslov