Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Obveznost vodenja evidenc delovnega časa po trenutno veljavni zakonodaji obstaja že sedaj. Novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti sprejeta aprila letos prinaša nekaj novosti in dodatnih obveznosti za delodajalce na tem področju, s ciljem izboljšanja transparentnosti. V praksi se bodo spremembe začele uporabljati od 20. novembra 2023.

  Družinski dogovori oz. pravila so zelo pomembni pri nakupu prvega telefona ali druge naprave, saj jasno opredeljujejo omejitve in pogoje časovne ter vsebinske uporabe, ki mora biti prilagojena razvojnemu obdobju otroka. Otroci in mlajši mladostniki potrebujejo več strukture in pravil kot starejši, starši pa so tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka in tako lahko najbolje ocenijo njegovo zrelost in samostojnost.

  Družinski načrt nudi prostor za odprt pogovor v zvezi z uporabo naprav in pri tem omogoča sodelovanje celotne družine. Tudi če do sedaj dogovorov v družini niste imeli, ni prepozno, da oblikujete družinski načrt. Z njim boste zapisali jasne dogovore, prostorske in časovne omejitve, odgovornosti in nagrade, ki jih prinaša upoštevanje dogovorov. 

  V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki. V duhu medsebojne podpore je Vlada, dne 3. avgusta 2023, sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.