Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Samozaposlene osebe so v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2):
  a) v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 50 % zneska prispevka,
  b) v naslednjih 12 mesecih pa oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 30 % zneska prispevka.

  Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

  Z letošnjim januarjem se prvič po dolgih letih pogoji za pridobitev starostne pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške celo zvišujejo.

  Slovenski parlament je 29. novembra lani sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati s 1. januarjem 2020. Dopolnitve ne spreminjajo samih pogojev upokojevanja, prinašajo pa kar nekaj drugih sprememb pri povečevanju deleža odmere pokojnine in njihovo postopno izenačitev po spolu, nanašajo se tudi na dvojni status upokojencev (nadaljnjo ali vnovično vključenost v obvezno zavarovanje ob hkratnem uživanju dela pokojnine) in izvajanje poklicnega zavarovanja.

  Stran 1 od 150