Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

  Finančna uprava bo v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023.

  Z direktivo, ki je bila sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost poročanja za operaterje platform o prodajalcih, ki preko platform ustvarjajo dohodke iz naslova najema nepremičnin, osebnih storitev, prodaje blaga in najema katerega koli načina prevoza.

  Določbe DAC7 so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022.

  Na tej podlagi bo FURS od operaterjev platform prejel podatke o prodajalcih, ki so ustvarili dohodke preko njihove platforme.

  Če poslujete preko spletnih platform, prijavite prihodke
  Ker bo Finančna uprava v letu 2024 navedene podatke uporabljala tudi v okviru davčnih nadzorov, vse, ki ustvarjajo dohodke preko spletnih platform, pozivamo, da te dohodke ustrezno prijavijo. Obveznost prijave velja tudi »za nazaj«, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v letu 2023 in tudi pred letom 2023.
  V zvezi s tem pojasnjujemo, da gre pri poslovanju preko spletnih platform, praviloma za opravljanje pridobitne dejavnosti, zato se dohodki, ki izvirajo iz tega naslova obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti.
  Samo izjemoma se dohodki iz naslova poslovanja preko spletnih platform obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega oziroma kot dohodek, ki je oproščen plačila dohodnine.

  Katere podatke bo prejela Finančna uprava?
  Operaterji platform so dolžni poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnostih, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano, v primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

  Registracija dejavnosti
  Ker gre pri poslovanju preko spletnih platform praviloma za opravljanje dejavnosti, je treba takšno dejavnost tudi ustrezno registrirati (na primer registrirati s.p. ali gospodarsko družbo, na primer d.o.o.). V nasprotnem primeru gre za delo na črno.

  Prijava dohodkov
  Dohodke iz naslova poslovanja preko spletnih platform je treba vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe z dejavnostjo ga vključijo v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe ga vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Navedena obračuna je treba skladno z določbami davčnemu organu predložiti praviloma najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

  Fizične osebe lahko svojo dejavnost davčnemu organu prijavijo »za nazaj« z obrazcem DR-03. V tem primeru preko e-Davkov na podlagi samoprijave, predložijo obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko so poslovale preko spletnih platform (ločeno po obdobjih).