Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Ravnanje v primeru poplavljene dokumentacije in arhiv (Poplave 2023)

  Vse davčne zavezance, ki so bili v poplavah prizadeti FURS opozarja, da so za dokazne dokumente glede poplavljene dokumentacije primerni in verodostojni glede nastale škode tisti dokumenti, ki jih sestavi nepristranska tretja oseba ali komisija za popis škode.

  Nepristranska tretja oseba je oseba, ki nima konflikta interesov ali osebnih stališč, ki bi vplivala na njegovo oceno škode. To so primeroma osebe, ki bodo sicer popisovale škode za namen zavarovanja (zavarovalni agenti), za namen izplačila iz naslova odprave posledic poplav (ocenjevalci škod), predstavniki civilne zaščite, prostovoljci, ipd. .

  Naredi se popis, katere dokumente in podatke je poplava prizadela. Ugotovi se, katere dokumente ste izgubili in kateri so nepogrešljivi za dokazovanje vaše finančne situacije in davčnih obveznosti. To bo pomagalo oceniti, kaj je bilo izgubljeno in kaj je mogoče rešiti. Iz dokaznega dokumenta mora biti razvidno, da je bila dokumentacija poplavljena. Če je mogoče, je potrebno priskrbeti potrdila ali dokumentacijo o uničenju, kot so fotografije poplavljenih prostorov, poročila o nesreči itd. To lahko pomaga pri utemeljitvi izgube dokumentacije.

  Četudi davčni zavezanec dokaže, da je bila njegova dokumentacija povsem uničena, mora storiti vse, da podatke iz uničene dokumentacije obnovi. To pomeni, da pridobi kopije dokumentacije od svojih dobaviteljev, kupcev, ipd. Čeprav so fizični dokumenti uničeni, morda še vedno obstajajo digitalni zapisi, e-poštna komunikacija ali druge sledi, ki lahko služijo kot dokazi za vaše finančne transakcije. Poskusite zbrati vse razpoložljive dokaze, ki lahko podprejo vašo situacijo.

  Dokumentacijo, ki je nastala v komunikaciji z davčnim organom po eDavkih, je na eDavkih zavezancu dostopna.

  Zavezanci, ki davčno potrjujejo račune, podatke o davčno potrjenih računih pridobijo tudi preko za to namenjenega spletnega servisa preko portala eDavkov.

  Ob samem uničenju dokumentacije sicer ni zakonske obveznosti za obveščanje FURS ob samem dogodku, vseeno pa predlagamo, da zavezanec o dogodku obvesti pristojni finančni urad, s posredovanjem obvestila po eDavkih.

  Zavezancem vsekakor vedno priporočajo hrambo dokumentacije, ki je v fizični obliki tudi v ustrezni elektronski obliki. Glede dokumentacije, ki je izvirno v fizični obliki ali v elektronski se priporoča tudi zajem v digitalno obliko.

  VIR: Gov.si