Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kako preveriti lastno ceno vrtca ?

  Zaradi dviga stroškov dela, podražitev energentov, živil, splošne inflacije... se dražijo tudi vrtci. Osnovno ceno vrtcev določajo občine vsaka zase. Ceno vrtčevskega programa po pravilu predlaga vrtec, ki pripravi kalkulacije, na osnovi teh pa cene potrdi občina oziroma občinski svet.

  Cena programa vrtca je sestavljena iz stroškov dela zaposlenih v vrtcu, to je večji del- med 70 in 80 odstotki celotne cene, stroškov materialastoritev in stroška živil za otroke. Občina lahko sprejme tudi različne cene programov za različne vrtce v občini. Cene se razlikujejo glede na vrsto programa, starostno kategorijo, sestavo oddelkov.

  POMEMBNO VEDETI
  Kot nalaga zakon o vrtcih, starši ne plačajo polne cene programa vrtca, ampak le del, drugi del pokrije občina iz svojega proračuna. Občina sofinanciranje zagotavlja staršem, ki imajo v občini skupaj z otrokom stalno prebivališče.
  Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Starši svoj delež plačujejo glede na dohodkovni položaj družine. Center za socialno delo glede na dohodke in število članov določi, v kateri dohodkovni razred sodi družina.
  DEJSTVO: Družine z najvišjimi prihodki plačujejo maksimalno 77 % izračunane cene programa.

  BREZPLAČEN VRTEC
  Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

  ČE SE ZNAJDETE V IZREDNI SITUACIJI
  Dobro je vedeti, da  lahko za primer izrednih situacij, izgube dohodkov,.. CSD v izjemnih primerih določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

  KAKO PREVERITI SVOJO CENO VRTCA
  Dohodkovni razred svoje družine najlažje preverite na odločbi CSD. Tam je razvidno v kateri dohodkovni razred vaša družina spada, v spodnji tabeli pa potem lahko razberete kakšen odstotek izračunane cene za vašo občino boste plačevali.  Torej, na odločbi so vidni prav vsi dohodki družine, ki se razdelijo po številu družinskih članov, dobljen znesek pa opredeljuje vaš dohodkovni razred, ki jih je trenutno 9 in so za leto 2023 enaki spodnjim v tabeli. V praksi to pomeni : Večja je družina - manjše bo plačilo vrtca. 
  Pri samostojnih podjetnikih na izračun vpliva poslovanje in končni dobiček, pa tudi vrednosti podjetij.
   

  POZOR: Ne glede na razporeditev v tabeli dohodkovnih razredov pa je vrtec brezplačen za drugega otroka, če sta v vrtcu vpisana dva in za tretjega, ter vsakega nadaljnjega otroka iz velikih družin, ne glede na število ostalih otrok, ki istočasno obiskujejo vrtec.

  Dohodkovni razred

  Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)

  Plačilo staršev (v % od cene programa)

  1

  do 221,46

  0%

  2

  od 221,47 do 369,11

  10%

  3

  od 369,12 do 442,94

  20%

  4

  od 442,95 do 516,76

  30%

  5

  od 516,77 do 652,12

  35%

  6

  od 652,13 do 787,44

  43%

  7

  od 787,45 do 1.008,93

  53%

  8

  od 1.008,94 do 1.218,08

  66%

  9

  od 1.218,09

  77%

  Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Tabela je za leto 2023. 


  PRAVICE VELIKIH DRUŽIN
  Poleg brezplačnega vrtca, kot opisano zgoraj, imajo velike družine, torej družine s tremi in več otroki, še nekaj ostalih pravic :
  - Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti. Eden od staršev in otroci morajo imeti skupno stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. 
  - Pravico do znižane dajatve za uporabo vozila B kategorije in ugodnejši nakup vinjete. 
  - Plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok.

  VIR: Finance.si, GOV.si