Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Hitrejši vstop mladih na trg dela

  Zaposlitev za nedoločen čas in krepitev veščin ob pomoči mentorja za mlajše od 26 let, ki ste prijavljeni v evidenci brezposlenih. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo, ki se izplačuje 18 mesecev.

  FB Pristar računovodski servis | Instagram Pristar FB Pristar Koroška |

  V zaposlitev se lahko vključite brezposelni mladi, stari do vključno 25 let, ki ste prijavljeni v naši evidenci (ne glede na trajanje brezposelnosti).

  Prednost pri vključevanju imate tisti, ki:
  - v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program,
  - ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi ali
  - imate socialne in zdravstvene ovire pri zaposlovanju.

  Delodajalec za vašo zaposlitev prejme 18 mesečnih subvencij po:
  - 300 EUR na mesec, če ste stari do vključno 25 let,
  - 360 EUR na mesec, če ste stari do vključno 25 let, pri čemer ste bili prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 12 mesecev brez prekinitve ali imate največ osnovnošolsko izobrazbo,
  - 420 EUR na mesec, če ste stari do vključno 25 let in ste bili prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 12 mesecev brez prekinitve in imate največ osnovnošolsko izobrazbo.

  Sorazmerno nižjo subvencijo izplačamo delodajalcu za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas.

  Izplačevanje subvencije poteka največ 18 mesecev.

  Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če vas delodajalec s prvim dnem zaposlitve vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

  Več: TUKAJ.