Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Zakon o dohodnini, tudi normirancih, je za leto 2023 blizu dokončne potrditve

  Državni zbor je končno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Če bo dokončno potrjeno bo zakon začel veljati s 1.1.2023.

  Spremembe lahko strnemo v naslednje sklope:

  FB Pristar računovodski servis | Instagram Pristar FB Pristar Koroška |
   

  1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu


  2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS


  3. Normiranci oz. normirani odhodki
  Informativni izračun : tukaj


  5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem se zviša na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)


  6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno


  7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti prizna olajšava v višini 1.300 eur letno


  8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz 45% na 50%


  9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024
  - za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
  - za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
  - za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
  - za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
  - za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
  - za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
  - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
  - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.