Kratke zanimivosti

    Maksimalni neobdavčen znesek za malico

    Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom znaša 6,12 evra.