Bonitetne ocene AJPES

Bonitetne ocene AJPES izražajo kreditno tveganje oz. verjetnost, da bo šel določen poslovni subjekt v enem letu v stečaj oziroma ga bo doletela prisilna poravnava ali prisilna likvidacija. Poslovni subjekti so po modelu S.BON AJPES razvrščeni v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) – višja ko je ocena, večja je verjetnost za neplačilo oz. insolvenčni dogodek.

 

 


Natisni   E-naslov