Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kaj čaka normirance v letu 2023 ?

  V današnjem članku navajamo, kako bi naj država po novem obdavčila normirance. Potrebno se je zavedati, da gre zaenkrat še za neuradne podatke, saj so zakoni šele v fazi priprav oz. usklajevanj.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.

  Po neuradnih podatkih bi naj enak sistem ostal za tiste z nizkimi prihodki (do 25.000 EUR 35.000 EUR), ki jih je približno polovica vseh normirancev. Pri letnih prihodkih nad 25.000 EUR 35.000 EUR pa bi se naj davek zvišal. Namesto 80 odstotkov normiranih odhodkov, ki so priznani sedaj, bi naj priznavali le 50 odstotkov 40 odstotkov odhodkov, za prihodke nad 25.000 EUR 35.000 EUR. Torej za prvih 25.000 35.0000 EUR prihodkov bi takšen zavezanec plačal kot sedaj, za razliko pa bo obdavčen višje. Če bo obveljala ta ideja, potem bi se davek pri 50.000 EUR prihodkov zvišal iz sedanjih 2.000 EUR na 3.500 EUR, pri 100.000 prihodkov pa iz sedanjih 4.000 EUR na 8.500 EUR.

  POZOR: Zaenkrat sprememba zakonodaje še ni sprejeta, ko bo, bomo o tem poročali na www.Pristar.si
  PREBERITE TUDIKaj za male podjetnike prinaša leto 2023 ?

  Še bolj pomemben kot sedaj bo razmislek ali gre pri s.p.ju dejansko za samostojno dejavnost ali pa so pri njegovem sodelovanju s podjetjem znaki delovnega razmerja, kot so :

  • dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve;
  • vzpostavitev podrejenosti med izvajalcem in naročnikom (ki nastane, če npr. s.p. konstantno dobiva delo in navodila le od enega naročnika);
  • izvajanje del in nalog je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno;
  • delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca in v delovnem času, ki velja za ostale delavce (8 ur);
  • delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja;
  • s.p. za podjetje nepretrgoma oz. ponavljajoče opravlja delo v delovnih prostorih podjetja;
  • pri delu s.p. ni popolnoma samostojen, temveč je vezan na navodila in na nadzor, kar izvaja naročnik. Ta mu torej odreja delo, določa način dela in ga pri tem nadzira;
  • s.p. ju so priznane določene pravice, ki jih imajo tudi redno zaposleni, denimo plača, bolniška, prevoz in podobno.


  --> S.p. ki dela za eno podjetje-elementi delovnega razmerja?
  --> s.p. kot ekonomsko odvisna oseba
  --> Seštevanje prihodkov v povezavi s pragom izstopa (normiranci)
  --> Za vas dela espe? Pazite, inšpektorji vas gledajo
   


  V primeru, da delo vsebuje elemente delovnega razmerje, je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi, oz. pogodbo o opravljanju začasnega dela, če gre za delo upokojenca. Že kar nekaj let velja, da bo v primeru, ko bo delovni inšpektor ob nadzoru v podjetju ugotovil, da pri sodelovanju z s.p.-ji, honorarci, študenti obstajajo elementi delovnega razmerja, bo izdal prepovedno odločbo in hkrati odredil, da mora podjetje takšnemu delavcu vročiti pogodbo o zaposlitvi.

  Po zakonu je za s.p.je, ki vsaj 80 odstotkov prihodkov ustvarijo z enim podjetjem, predviden status ekonomsko odvisne osebe. To pomeni, da je samozaposlen, a ima določene ugodnosti in pravice, ki jih imajo redno zaposleni, a ne vseh.


  Od leta 2018 je dopolnjena ureditev, s katero so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb, ki se upoštevajo med prihodki za namene obdavčitve z normiranimi odhodki. Po novem se prištejejo tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb. Prihodki se seštevajo, če je glavni namen ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev ali prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu obdavčitve z normiranimi odhodki. Dokazno breme je na zavezancu.


  Pri časniku Finance so s pomočjo podatkov, ki so jih pridobili od FURS-a, pripravili pregled normirancev po prihodkih, ki jih ustvarjajo. Največ normirancev je v najnižjih razredih, med njimi so tudi tisti, ki s.p. odprejo začasno, zaradi enkratnih nakazil.

  Za jesen je napovedan nov preračun osnovnih življenjskih stroškov, kar bo vplivalo na višino minimalne plače, posledično tudi višino prispevkov. Bolj ali manj je jasno, da bodo višji prispevki tudi za samozaposlene.

   

  OD

  DO

  Število zavezancev

  -   EUR

  10.000,00 EUR

  11.161

  10.000,00 EUR

  20.000,00 EUR

  9.814

  20.000,00 EUR

  30.000,00 EUR

  8.309

  30.000,00 EUR

  40.000,00 EUR

  6.302

  40.000,00 EUR

  50.000,00 EUR

  7.757

  50.000,00 EUR

  60.000,00 EUR

  1.881

  60.000,00 EUR

  70.000,00 EUR

  1.282

  70.000,00 EUR

  80.000,00 EUR

  933

  80.000,00 EUR

  90.000,00 EUR

  824

  90.000,00 EUR

  100.000,00 EUR

  990

   

  nad 100.000,00 EUR

  1.410

   

  Vsi

  50.663


  Koristne povezave na temo normiranstva:

  --> ABC za normirance oz. normirane stroške
  --> ODPIRANJE S. P. – Popoldanski, normirani ali navadni ?
  --> Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?
  --> Seštevanje prihodkov v povezavi s pragom izstopa (normiranci)
  --> Kako vpliva delna oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na davčno in zavarovalno osnovo normiranega s.p.?
  --> Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu
  --> Obvestilo o možnosti pridobitve bonitetne ocene tudi za podjetnike - normirance
  --> Na kaj je potrebno paziti, če poslujete kot normiranec ?


  Vir: 30.8.2022, Lastni viri, Furs, Finance