Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč

  4.4.2020
  Trenutno smo v fazi pridobivanja pojasnil in tolmačenj novega zakona. Urgentno se pripravlja programska oprema, ki bo omogočala da se plače in prispevki obračunajo po interventnem zakonu. 
  Podjetniki lahko imate miren vikend. Za ponedeljek si splaniratje :
  --> Ureditev pooblastil FURS, Zavod za zaposlovanje
  --> Plačajte vse zapadle dolgove do države saj v nasprotnem ne boste upravičeni do pomoči


  3.4.2020
  Včeraj sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v veljavo stopi dan po objavi v Uradnem listu RS), bo omogočal povračilo nadomestila za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje. Tudi vloge, ki bodo vložene za delavce, napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, bodo pravočasne, če jih boste vložili v roku osem dni od uveljavitve zakona. 


  3.4.2020
  Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo v skladu z odločitvijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
  V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.
  Brezplačen vzorec: TUKAJ.


  3.4.2020

  Danes smo zaprosili za uradno tolmačenje 35. in 37. člena novega zakona, ki govorita o pravicah do pomoči za samozaposlene.
  35. člen
  (2) Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

  37. člen
  (vračilo mesečnega temeljnega dohodka)
  … Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.


  3.4.2020
  Samozaposleni
  bodo lahko od 14.4. dalje oddajali izjave za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.


  2.4.2020
  Seznam ukrepov in predlogov iz mikro, malega gospodarstva, ki smo jih poslali ustreznim organom v razmislek pred sprejemom drugega svežnja.

  URGENTNO POMEMBNI UKREPI ŽE V DRUGEM SVEŽNJU

  1. Pri določanju pogojev za temeljni prihodek samozaposlenih se naj spremenijo pogoji, tako da bodo delovali stimulativno, ne da bodo prejemniki v primežu za vrnitev le tega.
  2. Posebna obravnava tistih, ki so službo izgubili v času epidemije in ne ustrezajo pogojem za  nadomestilo za zavod (prekratka neprekinjena delovna doba, iztek pogodbe o zaposlitvi, …)
  3. Pri določanju pogojev za pomoč samozaposlenim se naj nemudoma preveri še ostale zavarovalne podlage in skupine (polovični delovni čas zaradi malih otrok, delne invalide, …)
  4. Omogočiti je potrebno direktno izplačilo plače na čakanju tistim osebam kjer se podjetje zaradi blokade računa odloči tako. Vlogo lahko poda tudi zaposleni.
  5. Če podjetje zaradi dolgov ne ustreza zakonodaji za prejem pomoči in bodo zaposleni ostalih brez prihodkov se mora takšnim zaposlenim pomoč izplačati direktno na njihov TRR.
  6. Velik problem bo likvidnost. Že Aprila, potem pa (četudi se počasi ukrepi začnejo sproščati) v vseh naslednjih mesecih.
   Podjetniški sklad in SID banka (možno tudi s pomočjo komercialnih bank) na pripravijo hitre likvidnostne linije, brez odvečne birokracije. Torej po načelu, pošlješ davčno številko, glede na bilance na spletu ocenijo tvojo sposobnost na osnovi leta 2019 in ti odobrijo likvidnostno posojilo s 100% garancijo države in podpisom osebnih menic direktorja in lastnika.
   Izredno pomembno je, da je tukaj birokracija enaka nič.
   Ker denar se bo rabil čez mesec dni, takoj. Podoben produkt je uvedla Addiko banka
  7. Ponovna razprava o stroški zamika plačila kreditov. To je sedaj prepuščeno bankam in notarjem.

  2.4.2020
  Danes smo po pobudah naših strank, predvsem mikro podjetij s področja Koroške, pripravili nabor predlogov, tako za izboljšavo drugega svežnja, kot pripravo tretjega svežnja ukrepov pomoči gospodarstvu. Kot ZELO NUJNO je po našem mnenju že v tem zakonu upoštevati (objavljamo skrajšano - povzeto):

  1. Sprememba pogojev za prejem pomoči samozaposlenih in podjetjem, ter priprava stimulativnih pogojev za upravičenost do pomoči.
  2. Takojšnja obravnava posebnosti pri zaposlenih (izguba zaposlitev v času kriznih razmer iz naslova poteka delovnega razmerja, zaposlenih pri podjetjih z blokadami, pregled ostalih posebnih zavarovalnih podlag in skupin – polovični delovni čas, zaposlenih pri podjetjih, ki ne bodo upravičeni do pomoč in vseeno ne delajo…)
  3. Omogočiti direktno izplačilo plačila za čakanje na delo na osebne TRR zaposlenim za zaposlene v podjetjih z blokadami.
  4. Vzpostavitev hitrih likvidnostnih linj z garancijo države in podpisom menic direktorja in lastnika.

  1.4.2020
  Prva baza za prijavo zaposlenih na čakanje se počasi vzpostavlja, še vedno pa je precej nejasnosti.
  Glede na izredno situacijo je pričakovati, da se bo vse mogoče urediti tudi za nazaj.

  Vsi, ki ste / boste zaposlene poslali na čakanje, lahko pripravite osnovno tabelo, ki jo najdete : TUKAJ.


  1.4.2020

  Zavod za zaposlovanje obvešča, da v obdobju začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja okužbe ne tečejo roki za oddajo vlog za prijavo v evidenco brezposelnih, evidenco iskalcev zaposlitve, uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila in stroškov za iskanje zaposlitve.
  Navedeni roki se iztečejo osmi dan po objavi sklepa o prenehanju ukrepov v Uradnem listu RS. To pomeni, da bodo vaše vloge za prijavo v evidenco brezposelnih in evidenco iskalcev zaposlitve, uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila in stroškov za iskanje zaposlitve pravočasno oddane še osem dni po objavi prekinitve začasnih ukrepov. 
  Čeprav roki v obdobju začasnih ukrepov ne tečejo, vam predlagamo, da vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih in uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila oddate čim prej po izgubi zaposlitve. Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati pred prijavo v evidenco brezposelnih.


  31.3.2020
  V zadnjih dveh je tik pred sprejetjem 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐯𝐞ž𝐧𝐣𝐚 pomoči gospodarstvu še kar precej 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐦 in 𝐩𝐫𝐢𝐩𝐨𝐦𝐛, ki prihajajo iz različnih posameznih in zborničnih organizacij, seveda tudi podjetij in podjetnikov.
  Prav je tako, saj se po besedah vladnih predstavnikov tega tudi želijo.
  Tudi pri nas smo zbrali nekaj stališč in dobrih idej in jih 𝐩𝐨𝐬𝐫𝐞𝐝𝐨𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐚𝐩𝐫𝐞𝐣, preko različnih kanalov, do usklajevalcev zakona.

  V teh zadnjih dneh, tik pred zapisom končnega besedila zakona, se OZS in GZS z vladnimi pripravljalci usklajujeta vsaj za naslednja področja:
  ➡ Primerjava upravičenosti (celo vračanja) do pomoči z letom 2019 ni smiselna, tako kot je zapisana, saj ukrep na nek način tudi ne spodbuja rasti, ampak celo zavira.
  ➡ Predlog je tudi razširitev veljavnosti zakona (tudi plačila prispevkov) iz drugega svežnja na obdobje razglasitve epidemije, marec 2020.
  ➡ Za čas čakanja na delo naj država pokrije tudi dohodnino.
  ➡ Spremembo pri rokih za dopuste in regresih.
  ➡ Vavčerji za najemnine.

  ‼𝐏𝐎𝐌𝐄𝐌𝐁𝐍𝐎: Zaradi velike poplave informacij v zadnjih tednih je zmeda velika, opozarjamo, da so zaenkrat v veljavi samo ukrepi, ki so bili objavljeni 28.3.2020 v Uradnem listu.
  Torej za malo gospodarstvo so trenutno 𝐯𝐞𝐥𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐥𝐞𝐝𝐧𝐣𝐢 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐦𝐛𝐧𝐞𝐣š𝐢 𝐳𝐚𝐤𝐨𝐧𝐢 :
  📌 𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧 𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐮𝐤𝐫𝐞𝐩𝐢𝐡 𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐨č𝐣𝐮 𝐩𝐥𝐚č 𝐢𝐧
  𝐩𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐯𝐤𝐨𝐯 (𝐙𝐈𝐔𝐏𝐏𝐏) - https://bit.ly/3aupLl2
  📌 𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧 𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐮𝐤𝐫𝐞𝐩𝐢𝐡 𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧𝐞𝐦 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐨č𝐣𝐮 (𝐙𝐈𝐔𝐉𝐏)- https://bit.ly/2WXJLsB
  📌 𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧 𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐧𝐞𝐦 𝐮𝐤𝐫𝐞𝐩𝐮 𝐨𝐝𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐩𝐥𝐚č𝐢𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐯𝐞𝐳𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐣𝐞𝐦𝐚𝐥𝐜𝐞𝐯 (ZIUOPOK) - https://bit.ly/2xxIMEP

  ‼𝐏𝐎𝐌𝐄𝐌𝐁𝐍𝐎: Večina ostalih ukrepov zaenkrat še ni potrjenih in še niso v veljavnosti, so v fazi usklajevanj in sprememb.

  Odgovorni po sprejetju obljubljajo, da bo za poročanja in 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣 č𝐚𝐬a. Mi smo tu za vas, sledimo ukrepom in vas bomo še naprej obveščali preko vseh kanalov, ki jih imate vzpostavljene z našimi zaposlenimi


  30.3.2020
  Pripravlja pa se že tretji sveženj ukrepov. V tem bodo med drugim posebej naslovili problematiko turističnih podjetij.


  30.3.2020
  Očitno bo držalo tudi to, da bodo tudi delavci, ki so prisiljeni ostati doma zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtih meja, bodo upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače. Tudi to v celoti krije državni proračun.
  Vse bo zagotovo jasno proti koncu tedna.
  Vse bo OK. 💙💚


  30.3.2020
  Dobili smo že nekaj informacij s terena o potrebah po dokazovanju vzrokov poti v občine, kjer nimate stalnega prebivališča
  Zaenkrat predpisane dokumentacije ni. Svetujemo vam, da delojemalce opremite z osnovnimi dokazili o prihodu na delo.
  Vzorec: Brezplačno TUKAJ.


  30.3.2020
  Do konca epidemije se poveča znesek enkratnega dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100 eurov za družino s tremi otroki in za 200 eurov za družino s štirimi ali več otroki.


  30.3.2020
  Do pomoči za čakanje ZAPOSLENIH na delo bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prvega  odstavka tega člena.


  30.3.2020

  Vsi, ki ste nas spremljali tudi preko vikenda ste že dobili nekaj koristnih informacij o novem svežnju ukrepov. Kot je jasno že iz postopka sprejemanja prejšnjega svežnja se lahko še veliko spremeni, razjasni … do dokončne potrditve besedila, ki bo predvidoma sredi tedna.

  Naši pogodbeni poslovni partnerji ste že včeraj dobili na elektronske naslove posamična pooblastila in tudi kratka navodila, seveda pa so vam na voljo tudi referenti ali kontakt preko 24/7 linije. Za namene poročanja smo zagotovili dodatne kadrovske kapacitete, tako da brez panike.

  Časa za poročanja bo dovolj. Najprej pa obvezno preverite ali imate plačane vse davke in obveznosti, saj v nasprotnem ne boste upravičeni do pomoči države. Časa za poročanja bo dovolj.

  Toliko zaenkrat. Naj bo prijeten, zdrav dan … in vse bo OK. 💙💚


  30.3.2020
  Včeraj je v medije prišla tudi naslednja informacija:
  Zavarovancem, ki bodo na dan uveljavitve zakona imeli pravico do nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) med odsotnostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se bo nadomestilo že s prvim dnem bolniške krilo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS).

  V preteklih dneh je v vezi tega ukrepa bilo podatnih več tolmačenj. Potrebno bo počakati na besedilo zakona, da bo jasno ali gre za vse bolniške v tem času ali samo za bolniške, ki so posledica koronavirusa.


  29.3.2020
  Država bo v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo, to je 80 odstotkov delavčeve plače.
  POZOR: Ta ukrep že kar nekaj časa ni natančno pojasnjen. Na nek način se tudi ne ujema z včeraj, v Uradnem listu, objavljenim zakonom.
  Natančno besedilo zakona bo jasno v tem tednu.


  29.3.2020
  Delodajalci bodo oproščeni plačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje aprila in maja za tiste zaposlene, ki delajo. POZOR: Ne pa tudi ostalih prispevkov.


  29.3.2020
  Samozaposlenim
  , enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bodo omogočili izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ukrep velja za samozaposlene in enoosebne gospodarske družbe, ki najmanj od 13. marca letos do uveljavitve tega zakona opravljajo dejavnosti in so vključeni v obvezno zavarovanje, ter za kmete, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ti bodo prejeli 350 evrov finančne pomoči za marec. Za april in maj pa po vsakič 700 evrov. V kolikor bodo izkazali za 25 odstotkov zmanjšane prihodke v marcu glede na februar; oziroma za 50 odstotkov zmanjšane prihodke v aprilu in maju glede na februar. 


  29.3.2020
  POMEMBNO: Ukrepi bodo pokrili široko nabor "ranjenega" gospodarstva. Zelo pomembno pa je, da nemudoma preverite ali imate plačane vse zapadle davke in prispevke, da boste lahko konkurirali za ukrepe.


  29.3.2020
  V soboto je bil v Ur.l. objavljen in s tem potrjena veljavnost zakona o čakanju na delu (prvi sveženj 60-40). V potrditvi je že drugi sveženj, ki bo verjetno ta zakon dopolnjeval.  Povračila iz tega zakona boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri Zavodu za zaposlovanje, zato si uredite dostop ali se dogovorite z računovodjo, da to opravi v vašem imenu. V tem primeru čimprej sklenite dogovor in pripravite pooblastilo.
  Več: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov - ZIUPPP


  29.3.2020
  Vlada potrdila trimilijardni proti "mega korona" reševalni paket. 

  Megazakonski paket bo veljal do 31. maja 2020, so zapisali v sporočilu za javnost. Sprejemal se bo po nujnem postopku, pred poslanci naj bi bil že v sredo.
  Ukrepov je več:
  --> ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij (gre za nadomestila za čakanje na delo),
  --> izboljšanje socialnega položaja ljudi (denimo dodatki k najnižjim pokojninam),
  --> izredna pomoč samozaposlenim,
  --> izboljšanje likvidnosti podjetij,
  --> pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa COVID-19, z
  --> nižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni,
  --> oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

  Ukrepi bodo podrobno predstavljeni na današnji tiskovni konferenci, pozno popoldan.
  Podrobnosti sledijo. Časa za prijavo bo dovolj.


  29.3.2020
  Sprememba odloka narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.


  28.3.2020
  Od danes z objavo v uradnem listu veljajo trije pomembni zakoni za področje gospodarstva:
  --> Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)
  --> Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
  --> Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)*
  * Zakon se bo očitno dopolnjeval z zakonom iz drugega svežnja.


  28.3.2020
  Novinarske konference, planirane za danes ob 17.00, ne bo. Predvidoma bo nova novinarska konferenca v nedeljo ob 17.00, ko bo vlada že sprejela t. i. megazakon.


  28.3.2020
  RTV Slovenije je včeraj poročala o nekaterih spremembah, ki jih je vlada že dorekla. Med drugim se spreminja pomoč za samozaposlene. Ti bodo namesto 70 odstotkov minimalne plače sedaj dobili neke vrste univerzalni temeljni dohodek v višini 700 evrov, vlada pa jim bo odpisala tudi vse prispevke.
  Kaj bo resnično držalo, izvemo danes - jutri.


  27.3.2020
  Člani vlade so na današnji seji začeli z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Glede na obsežnost besedila predloga zakona se bo obravnava nadaljevala jutri.
  Poročamo jutri zvečer.


  27.3.2020
  V naslednjem tednu naj bi SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja. Podrobnosti o vseh programih bodo, kot že doslej, objavljene na naši spletni strani. 


  27.3.2020
  Po neuradnih podatkih bi naj ukrepi veljali tudi za zavode in društva.
  Ukrepi države bi lahko veljali za nazaj - denimo, od razglasitve epidemije zaradi koronavirusa, to je bilo 14. marca, lahko tudi prej. Veliko več bo znano danes pozno zvečer, ali jutri zjutraj.


  27.3.2020
  Na današnji seji bi naj vlada odločala o t.i. "mega zakonu", ki bi ga naj potem poslanci potrdili v sredini naslednjega tedna.
  Uradnih pojasnil za sedaj še ni, vas pa obvestimo takoj ko bo znano vse.
  Interpretacije se spreminjajo iz ure v uro, vendar kažejo na to, da bodo ukrepi takšni, da bo Slovenija lahko po vsem tem živela normalno.
  V igri je še nekaj dodatnih predlogov, ki jih je predlagala OZS:
  -vavčerji za najemnine
  -razširitev časa veljavnosti zakonov na obdobje od 1. marca
  -spremembe na področju regresov

  Časa za pripravo poročil bo po poročanju odgovornih dovolj. 


  27.3.2020
  Želeli bi vas seznaniti, da bo Sazas po koncu prepovedi Vlade RS tudi tistim uporabnikom, katerim so izstavili letne, polletne ali štirimesečne račune, izstavili dobropise za dneve trajanja prepovedi. V kolikor so bili računi že plačani, bodo uredili tudi preplačila.


  26.3.2020
  V naslednjem tednu bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.
  Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.


  26.3.2020
  V času, ko se pripravlja besedilo zakona za ukrepe iz drugega svežnja, se pripravlja tudi že tretji sklop pomoč gospodarstvu. Neuradno se šušlja o :
  - dodatna garancijska shema za zagotavljanje likvidnosti podjetij, skupaj s SID banko. Svoje predloge so podale že poslovne banke.
  - spremembe pri javnih naročilih
  - možnost spremembe pri ZDR, če bo to potrebno. Gre za začasno zadržanje izplačila odpravnin in ostale ukrepe


  26.3.2020
  Sporočilo iz Zavoda za zaposlovanje.
  Vlada še pripravlja določene spremembe, ki bodo verjetno vplivale na pravice in postopek, ki ga predvideva zakon in bodo predvidoma znane v petek ali v soboto. 
  Zato vas prosimo, da nam vprašanja v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov ponovno pošiljate od ponedeljka, 30.3.2020, naprej, ko vam bomo lahko podali več informacij.
  Zavod pospešeno pripravlja vse potrebno, da se bodo vloge (za kateri koli ukrep, ki jih vsebuje predvideni zakon) lahko oddajale elektronsko, zato se čim prej ustrezno registrirajte na Portalu za delodajalce, v koliko še niste registrirani.   


  26.3.2020
  Eden bistvenih ukrepov v drugem svežnju je ta, ki govori o sofinanciranju plače za delavce na čakanju.
  V medijih je ukrep predstavljen različno, zato smo danes preko zbornice in ostalih komunikacijskih kanalov še enkrat zaprosili, da vlada, še pred sprejemom končnega dokumenta, izda tolmačenje tega člena.
  Tolmačenje je pomembno, da se jasno vidi, komu pripada 100% plače in plačilo prispevkov, komu pa samo 20%, ter pod kakšnim pogoji.
  Ta informacija je v tem trenutki pomemben dejavnik pri načrtovanju kratkoročne prihodnosti podjetij.

  Javimo, ko bo kaj novega.


  26.3.2020
  Prihodnji tedni bodo birokratsko zelo zahtevni. Eden zahtevnejših, predvsem zato, ker trenutno še ni na voljo nobene dokumentacije bo postopke napotitve zaposlenih na čakanje na delo
  Predlagamo, da si pripravit vso dokumentacijo vezano na poslovni položaj podjetja, podatke o zaposlenih, ...
  Pripravili smo obrazec, da vam bo lažje, ko pridejo na vrsti birokracija in poročanja.

  Obrazec DOC
  Obrazec PDF
  Odredba in napotitev na čakanja na delo PDF

  OPOZORILO: Posamezni vzorci pogodb so navedeni le kot splošni primeri in služijo zgolj kot pomoč, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. 
  Vsi vzorci pogodb se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi individualnih dokumentov.  Vse, ki bodo uporabili vzorce opozarjam, da pri uporabi vzorcev v vsakdanjem življenju  obravnavajo vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in  glede na slednje tudi primerno uredijo sam vzorec oz. pogodbo. 


  25.3.2020
  Bistvenih dodatnih pojasnil danes zvečer ni bilo.
  Svetujemo, da ste proaktivnih, se informirante, sprašujete, izpostavljate svojo situacijo in skupaj z nami iščete rešitev.

  Vse bo OK. 


  25.3.2020
  Preko vikenda in v naslednjem tednu bo znanega že kaj več na temo, kako se lotiti priprave dokumentacije in birokratskih zadev v vezi koriščenja ukrepov za pomoč gospodarstvu.


  25.2.2020

  Glavni ukrepi ohranjanja delovnih mest:
  - vse prispevke za zaposlene na čakanju plača država;
  - za podjetja, ki imajo več kot 30% ljudi na čakanju bo država pokrila 80% plače;
    Predvsem ta ukrep je zaenkrat še dokaj nepotjren in bo potrebno še kakšen dan počakati na dokončno potrditev.
  - za koriščenje sofinanciranja čakanja na delo, je lahko na čakanju tudi manj kot 30% zaposlenih;
  - za čakajoče na delo delodajalec ne bo potreboval plačati dohodnine za čas krize;
  - nadomestilo za bolniške, ki so posledica koronavirusa, stroški krije ZZZS;
  - nagrade za izplačilo stimuliranja zaposlenih in so presežek neto plače bodo razbremenjene dajatev;
  - odloži plačilo akontacije za podjetje;
  - zaposleni, ki bodo ostali na delo, bo za čas ukrepov država pokrila kompletne pokojninske prispevke;


  25.2.2020
  Vsi včeraj predstavljeni ukrepi so v različnih medijih v nekaterih podrobnosti predstavljeno različno, na podlagi informativnega dokumenta vlade in tiskovne konference.
  Informacije se v teh dneh spreminjajo iz ure v uro, ampak se dela in išče v korist gospodarstva. 
  Prosimo za razumevanje. 
  Mi ukrepom sledimo, vse včeraj predstavljene pa bomo še dodatno preverili in ko bodo formalno objavljeni, tudi še enkrat predstavili.


  25.3.2020
  Trenutni dodatni ukrepi za zagotavljanje likvidnosti, ki so na mizi :
  ➡ Vzpostavi se garancijska shema in DUTB omogoči ​odkup terjatev do slovenskih podjetij​.
  ➡ Zamrzne se​ ​akontacija davka na dobiček​ oziroma vnaprejšnja plačila davka na predvideni dobiček za vsa podjetja.
  ➡ Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni​ za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
  ➡ Plačilni roki​ za plačila zasebnim dobaviteljem ​iz javnih sredstev se skrajšajo​ na osem dni.
  ➡ Možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil (ne pa tudi lizinga!) pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev.


  25.3.2020

  Samozaposleni in ostali s.p.-ji, bodo imeli na voljo naslednje ukrepe:

  • Ob dokazanem bistveno zmanjšanem obsegu dela bodo upravičeni do temeljnega dohodka v znesku 70% minimalne plače.
  • S tem se jim bodo prispevki za maksimalno tri mesece oz. dobo manjšega obsega prišli na strošek države, ki jih bo poravnala in s tem bodo vsi samozaposleni ohranili vse pravice.
  • Preneha se plačevati akontacija dohodnine in se ves davek od dobička plača drugo leto.
  • Možnost odloga plačevanja posojil pri komercialnih bankah.

  Do  ukrepov so upravičeni tisti, ki ​s posebno javno dostopno izjavo​ razglasijo prizadetost zaradi krize. Kasneje se bo opravljal nadzor nad upravičenostjo.


  24.3.2020
  V vezi višine sofinanciranja nadomestila plače za dobo čakanja sta tako Siol.net, kot Finance povzela pojasnilo Mateja Lahovnika, ki pravi : "Za vse, ki imajo na čakanju več kot 30 odstotkov delavcev, država pokrije celotno, stoodstotno nadomestilo."

  Seveda še nič uradnega, spremljamo dalje. V tem tednu bi naj prišli do uradnega dokumetna vlade.


  24.3.2020
  Nekoliko zmede je na področju predlaganih ukrepov za zaščito zaposlenih, ki bodo napoteni na čakanje. 
  Še včeraj se je napovedovalo sledeče: "delež državnega financiranja plač in prispevkov delavcev na čakanju bi se zvišal na 80 odstotkov, podjetje pa bi prispevalo 20 odstotkov"
  Današnji prvi vladni dokumenti govorijo o tem, da država pokrije stroške prispevkov in dodatno 20% plače, OZS pa je v prvem odzivu izrazila strinjanje s tem, da bo vlada pokrila 80% celotne plače za osebe napotene na čakanje. Kasneje je OZS izjavo popravila.
  Očitno je tukaj šlo za nesporazum ali pa bodo ta ukrep uvedli v naslednjem svežnju, ki ga je že napovedal predsednik vlade. 

  Poročamo, ko bo jasno kaj novega.


  24.3.2020
  Samozaposleni,
   ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela ali je to bistveno zmanjšano, bodo dobili mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače. Prispevke vsaj do konca maja zanje plača država, torej prispevki ne bodo odpisani, ampak plačani.


  24.3.2020
  Vlada je pripravila zakonski sveženj za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, ki bo veljal do 31. maja 2020:

  - vse prispevke v obe blagajni zaposlenih, ki so na čakanju, bo prevzela država oziroma proračun, ostale bodo vse pravice zavarovancev;
  - nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;
  - določili so ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej kategorije starejših z nizkimi pokojninami, dodan tudi solidarnostni dodatek za upokojence;
  - javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času ne plačujejo;
  - za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile - varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ipd. - bo izenačen status s statusom delavcev na čakanju na delo;

  Sprejeta je vrsta usmeritev za pomoč samozaposlenih: do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize. Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do dohodka v vrednosti 70 odstotkov minimalne plače, odpisani bodo vsi prispevki.

  Za ta čas je sredstev dovolj, vlada je že začela zbiranje smernic tudi za drugi tak sveženj. Veliko predlogov, ki so jih dobili, zahteva več dni preučevanja in bodo zajeti v naslednjem svežnju, ko dobijo ustrezne izračune. 


  24.3.2020
  Ministrica Pivec je pojasnila, da bodo v solidarnostni dodatek do 15.Aprila prejeli upokojenci s pokojnino nižjo od 700 evrov: tisti s pokojnino do 500 evrov bodo pejeli 300 evrov pomoči, tisti, ki imajo do 600 evrov, bodo dobili pomoč v višini 230 evrov, tisti, ki imajo med 600 in 700 evrov pa 130 evrov pomoči


  24.3.2020
  Danes dopoldan bi naj bili znane prve resnejše informacije o novem svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu.  Sveženj ukrepov bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov in ga bo vlada predvidoma potrdila do petka. Neuradno se govori o naslednjih ukrepih:

  • delež državnega financiranja plač in prispevkov delavcev na čakanju bi se zvišal na 80 odstotkov, podjetje pa bi prispevalo 20 odstotkov;
  • vsem na čakanju odpisali akontacijo dohodnine;
  • bolniške v času epidemije bi od prvega dne kril ZZRS;
  • nagrade, s katerimi podjetja zaradi težkih razmer stimulirajo delavce in pomenijo presežek neto plače nad zadnjim izplačilom neto plače pred sprejemom ukrepov, pa bi razbremenili vseh dajatev;
  • tisti samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu bi bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, v tem obdobju bi se jim odpisali prispevki; 
  • do odmere dohodnine za leto 2020 bi se jim odložilo plačilo akontacije dohodnine;
  • za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo), naj bi predlagali izenačitev s statusom za delavce na čakanju;  
  • delavcu, ki bi v času epidemije izgubil službo, bi od prvega dne avtomatično pripadlo nadomestilo za brezposelnost;
  • likvidnostni ukrepi.

  Še enkrat opozarjamo, da so to za enkrat neuradna predvidevanja. Kakšen predlog bo v resnici predstavljen bi naj izvedeli danes (torek) dopoldan. Vas informiramo. 
  VIR: RTVSLO.si


  23.3.2020
  Vlada
  bo danes zvečer obravnavala in sprejemala smernice za nove, dodatne in popravljalne ukrepe pomoči gospodarstvu. Novi krovni zakon z ukrepi pa naj bi bil po naših neuradnih informacijah spisan predvidoma do petka. Neuradno bodo razpravljali:
  -              Izboljšava že sprejetega ukrepa čakanja na delo
  -              novi ukrepi za pomoč samozaposlenim
  -              ukrepi za likvidnost podjetij
  -              olajšave za zavezance z nizkimi dohodki

  Poročamo takoj zjutraj na naših straneh.


  23.3.2020
  Za torek 23.3.2020 vlada napoveduje predstavitev novih ukrepov za zaščito samozaposlenih.


  22.3.2020
  Podjetniški sklad bo predvidoma 27. marca 2020 objavil razpis z ugodnejšo obrestno mero za namene zagotavljanja likvidnosti podjetij


  22.3.2020
  Vlada bo predvidoma danes sprejela smernice za pripravo novega zakonskega paketa, s katerim namerava ustvariti "finančno blazino za državljane in gospodarstvo v okvirni vrednosti tri milijarde evrov"


  22.3.2020
  IPF, Sazas, ZAMP in RTV pravnim osebam ne bodo zaračunavali nadomestila za čas obveznega zaprtja obratov in poslovalnic.


  22.3.2020
  Zaradi novega tolmačenja bodo lahko s.p. šli na zavod, če s.p. zaprejo in tudi če ne bodo imeli negativnega poslovanja (kar je bil prej pogoj).
  Velika večina bo potem s.p. je odpirala nazaj.
  To bo povzročilo veliko dodatne birokracije in dodatnega dela tem, ki že tako sedaj veliko delajo : Zavod za zaposlovanja, eVem točke, Računovodski servisi.
  Danes smo še enkrat breko Obrtne in Podjetniške zbornice, ter matične zbornice apelirali na ministrstvo, da TAKOJ ukrepajo in te stvari pripravijo zakonsko tako, da bo začasno, za čas trajanja krize lahko s.p. ostal v mirovanju.
  To bo bistveno za takojšen zagon po tej situaciji in zmanjšanje nepotrebne birokracije in stroškov.


  22.3.2020
  V evidenco brezposelnih se lahko po novem prijavite tudi preko elektronske pošte. 
  --> Prijava v evidenco brezposelnih ali iskalcev zaposlitve v razmerah omejenega gibanja


  22.3.2020
  V preteklem tednu smo za naše poslovne partnerje odprli SKYPE in WHATSAPP linijo na katerih bomo našim pogodbenih partnerjem skušali odgovoriti na vprašanja in pomagati z nasveti.
  Vprašajte :


  22.3.2020
  Smo v časih, ko je vsaka kvalitetna informacija dobrodošla
  Pri nas ažurno spremljamo vse novosti in vas o tem obveščamo na družabnih omrežjih in v obliki člankov
  Pričeli smo pripravlajti ta blog, kjer bodo zadnje informacije podane zgolj v kratki, jedrnati in informativni obliki. 


  21.3.2020
  S takojšnjim učinkom boste lahko podjetniki pričeli koristiti naslednje ukrepe:
  - Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
  - Odlog in obročno plačilo davkov
  - Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (Več)
  - Ukrep delnega povračila nadomestila plače 


  20.3.2020
  Po več kot tednu dni ugibanj, je končno sprejet prvi sveženj ukrepov za blažitev krize koronavirusa v gospodarstvu. Odzivi iz malega gospodarstva in podjetništva kažejo na to, da ukrepi ne zadovoljujejo potreb, ki jih le to ima.
  --> Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa


  23.3.2020
  Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev