Kratke zanimivosti

    Trend plačilne discipline

    V ePobot dospele neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno so imele v letu 2018 trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek je bil manjši tudi v primerjavi s preteklimi leti. Januarja 2019 se je trend obrnil nekoliko navzgor. 

    Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov sodi v področje trgovine, gradbeništva, področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, predelovalne dejavnosti ter gostinstva.