Nespremenjene zamudne obresti

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2017, znaša 8 %. Uporablja se v prvem polletju leta 2018. 


Natisni   E-naslov