Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV

V Fursovi publikaciji Promocija zdravja na delovnem mestu je pojasnjeno, da je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem posameznem primeru

Za pravico do odbitka morajo pridobljeno blago in storitve imeti neposredno in takojšnjo povezavo z obdavčljivimi transakcijami zavezanca. Če zavezanec stroškov izvajanja promocije zdravja nikomur neposredno ne zaračuna, ti niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso za strogo poslovne namene, zato zavezanec od takih stroškov nima pravice do odbitka DDV.

Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec potrebuje tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije, kot tudi za transakcije, pri katerih ga ne sme odbiti, se po 65/1 ZDDV-1 lahko odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše prvim transakcijam.


Natisni   E-naslov