Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Normiranec

  Paket*NORMIRANEC

   

   

  Kaj vsebuje?

  Od 1.1.2015 dalje lahko davčni zavezanec (s.p., športnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji, zdravnik, odvetnik ipd.) pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80% ustvarjenih prihodkov pod naslednjimi pogoji:

  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 evrov, ali
  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

  Če davčni zavezanec iz zgornje točke v dveh ali treh naslednjih letih ne bo potreboval bančnih kreditov, ne bo sodeloval na razpisih, če nima osnovnih sredstev ali pa je njihovo število zanemarljivo in če v naslednjih dveh ali treh letih ne predvideva, da bo presegel 50.000 evrov prometa, potem računovodstvo oz. knjigovodstvo ni potrebno. Še vedno pa mora paziti vsaj na:

   

  • 1. Oddajati mesečna poročila o prispevkih
  • 2. Oddajati poročila o izplačanih najemninah fizičnim osebam
  • 3. Izdajati račune v za to licencirani programski opremi
  • 4. Oddajati knjige DDV (opcijsko)

   

  Če pa boste potrebovali kredite, imate veliko osnovnih sredstev ali predvideva, da bo presegel 50.000 evrov, se vodenje knjig priporoča že od pričetka.

  V kolikor bo v obdobju enega leta presegel 50.000 evrov, pa bo obvezno potrebno vodenje knjigovodstva zaradi obračunavanja DDV.

  Pravne osebe so zaradi določb ZGD-1 dolžne voditi knjigovodstvo ne glede na normiranstvo.


  Če niste zadovoljni z informacijami ponudbo in poslali vam bomo paket, ki bo ustrezal vašim zahtevam oz. željam. Pritisnite TUKAJ.