Ali lahko pride inšpektor v stanovanje?

Ali lahko pride inšpektor v stanovanje?

 

Da. Če je stanovanje sedež podjetja oziroma poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost. Da, če mu to dovolite in če sumi, da bo s pregledom našel dokaze za kršitve. Drugače pa lahko inšpektor stopa na vsa zemljišča in v prostore, kjer se opravlja poslovna dejavnost. Prostori se pregledajo v navzočnosti zavezanca, lastnika ali posestnika prostora, objekta ali zemljišča. Če te osebe niso navzoče ali niso pripravljene sodelovati, se izjemoma pregled opravi v navzočnosti dveh polnoletnih prič. Če je nujno, gre tudi brez prič, vendar zares izjemoma.


Natisni   E-naslov