Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Na voljo so ugodnejša posojila za gospodarstvo

  Na voljo so produkti za financiranje gospodarstva - pozor na roke za oddajo.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   


  Mikrokrediti (P7 2021)
  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Osnovni pogoji:
  - Znesek: do 25.000€,
  - Obrestna mera: euribor + 0,8%
  - Zavarovanje:  5 menic podjetja
  - Ročnost: do 5 let
  - Moratorij: do 6 mesecev
  - Namen: obratna sredstva + nova osnovna sredstva
  - Brez stroškov odobritve in vodenja
  - Vir: podjetniški sklad

  VEČ: Tukaj.


  Mikrokredit za gostince in ostale turistične dejavnosti (P7C-2 2021 COVID)
  Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

  Osnovni pogoji:
  - Znesek: do 50.000€,
  - Obrestna mera: BREZOBRESTNI (potreben padec prodaje 2019/2022)
  - Zavarovanje:  5 menic podjetja, nad 25.001€ notarski zapis pogodbe
  - Ročnost: do 5 let
  - Moratorij: do 6 mesecev
  - Namen: obratna sredstva + nova osnovna sredstva
  - Brez stroškov odobritve in vodenja
  - Vir: podjetniški sklad

  VEČ: Tukaj.
   

  Posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 117.647,06 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
  Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61% do 3,64% letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja oz. projekta po pravilu de minimis.
  Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.

  Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 
  - Pozitivni učinek na konkurenčnost,
  - Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
  - Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

  VEČ: Tukaj.