Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  #PKP10 - Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

  Vlada RS je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (tako imenovani PKP 10), s katerim napoveduje, da bo omilila in odpravila posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva. Sredstva za izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz predloga zakona, naj bi bila zagotovljena v finančnih načrtih pristojnih ministrstev v skupni višini caa. 180 mio EUR.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   

  Poglavitne rešitve, ki zadevajo obrtnike in majhne podjetnike, so:

  - pomoč delodajalcem in drugim (npr. samozaposlenim, enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo, ki nimajo zaposlenih) za nakup HAG hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (COVID-19) za samotestiranje,

  delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti, opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za samozaposlene in družbenike enoosebnih d.o.o.,

  - ureditev posebne pravne podlage za sprejem ukrepov v odlokih Vlade RS z namenom zamejevanja COVID-19,

  - ureditev pravne podlage za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov,

  denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem proti nalezljivi bolezni COVID-19 oz. uporabo zdravil nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.


  Predlog zakona torej ureja pomoč za nakup HAG hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, kot je bilo napovedano z uveljavitvijo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 174/2021 in 177/2021). Pomoč pripada pravnim ali osebam javnega ali zasebnega prava oz. fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti (na primer družbe, samostojni podjetniki, zavodi itn.) in znaša 60 evrov na delavca za obdobje med 8. novembrom in 31. decembrom 2021 (tj. 2,5 EUR na test). Vloga se bo vložila pri FURS najkasneje do 15. januarja 2022. V predlogu zakona je predvidena tudi možnost podaljšanja ukrepa.
   

  Poleg tega je določen tudi ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021, s čimer naj bi se izenačila pomoč tem ciljnim skupinam z zaposlenimi skladno z ureditvijo po ZNUPZ. Tudi povračila v zvezi s tem ukrepom se bodo zahtevala preko FURS in ne ZRSZ, kot velja za delodajalce zaposlenih in nadomestila plač, do katerih so delodajalci upravičeni.
   

  Izrecno je tudi urejena pravna podlaga za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov na podlagi 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) in sicer za šest mesecev, tj. do 30. junija 2022. Za BONE21 je pravna podlaga za podaljšanje že zagotovljena v osmem odstavku 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Za podaljšanje je tako v obeh primerih potrebno, da Vlada RS sprejme sklep o podaljšanju veljavnosti.
   

  Predlaga se tudi uvedba odškodnine osebam, ki so zaradi cepljenja s cepivi proti virusu SARS-CoV-2 oz. zdravili proti COVID-19 utrpele resno in trajno okvaro zdravja po vzoru na odškodnino v primeru obveznega cepljenja skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB).

  Ukrepov, kot so bili na voljo gospodarstvu na podlagi pretekle interventne zakonodaje, pa tako zaenkrat še ni v predlogu zakona. OZS in GZS sta že podali komentarje na predlog zakona (ki bodo vključevali tudi pobudo za ponovno aktiviranje ukrepov iz preteklosti) in jih naslovil na pristojne organe.
  POZOR: Zaenkrat zakon še ni sprejet in veljaven, ko bo, vas bomo o tem obvestili preko kanalov obveščanja za posloven partnerje in www.Pristar.si

  Predlagamo:
  --> Karantena ob varstvu mlajšega otroka

  VIR: OZS.si