Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Država bo pomagala financirati regres

  Pisali smo že, da je vlada RS sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (v nadaljevanju: predlog PKP9). Predlog PKP9 bo poslan v sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  Eden izmed ukrepov, ki bo v najbolj prizadetih panogah najbolj uporaben je pomoč države pri financiranju regresa do zneska 1024 EUR na zaposlenega.

  Do ukrepa so upravičeni poslovni subjekti, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje do 31. maja 2021, dejavnost opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in imajo na dan uveljavitve zakona vsaj enega zaposlenega.

  Šteje se,  da upravičenec zaradi posledic epidemije ne more opravljati, ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oz. 2020. Za leto 2021 upravičenec prihodke oceni. Če zavezanec ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oz. 2021 se upad računa na osnovi povprečnega padca prometa po posebni formuli.
  Upad prodaje se lahko izračunava tudi v smislu upada prodaje glede na število zaposlenih oz. upad prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, če je takšen izračun za zavezanca ugodnejši.

  Zavezanec mora izjavo za pomoč vložiti najkasneje do 30. septembra 2021, FURS pa bo pomoč izplačal do 20. oktobra.

  POZOR:

  • Da bo upravičenec upravičen do pomoči, mora regres izplačati v zakonskem roku – torej do konca meseca junija 2021.
  • Zavezanec, ki za pomoč zaprosi na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah skladno z uredbami EU komisije.
  • Preverite, da imate plačane davčne in nedavčne obveznosti


  Upravičenec mora na dan uveljavitve tega zakona opravlja kot glavno dejavnost opravljati eno izmed spodnjih dejavnosti :

  • 11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16))
  • 49.392 Obratovanje žičnic
  • I 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  • I 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56)
  • 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem
  • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
  • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem
  • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • 85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
  • 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
  • 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  • 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  • 91.020 Dejavnost muzejev
  • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  • 92.001 Dejavnost igralnic
  • 93.110 Obratovanje športnih objektov
  • 93.120 Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130 Obratovanje fitnes centrov
  • 93.190 Druge športne dejavnosti
  • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
  • 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
  • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

  VIR: lastni viri, GOV.si