Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  5 usodnih napak start-up podjetij


  Vsak začetek je težak, vendar je vseeno vznemirljivo začeti s poslom v času polnem novih izzivov in neomejenih priložnosti. Pri zagonu podjetja moramo biti pozorni na marsikaj, velikokrat pa pozabimo na malenkosti, ki so prav tako zelo pomembne za naš uspeh.
  Start-up podjetje lahko ogrozite z marsikatero napako. V nadaljevanju vam predstavljamo seznam petih napak, ki se jim morate izogniti.

  Izbira napačne pravne oblike podjetja
  Zakon o gospodarskih družbah navaja več različnih pravnih oblik podjetij: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), tiha družba (t.d.), komanditna družba (k.d.), delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), gospodarsko interesno združenje in s.p.. (poglejte si tudi področje Katero obliko podjetja izbrati?)
  Najpogostejši pravni obliki, ki se ustanavljata v Sloveniji, sta samostojni podjetnik (s.p.), ki nastopa kot posamezna fizična oseba, in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Da lahko začne opravljati dejavnost d.o.o. mora biti statusno pravna oblika registrirana in vpisana v sodni register, s.p. pa v poslovni register.
  Vsaka pravna oblika podjetja ima svoje prednosti in slabosti. Pomembno je, da se dobro poučite o lastnostih vsake izmed oblik in se na podlagi zbranih podatkov in informacij odločite katera oblika vam oziroma vašemu podjetju najbolj ustreza.

  Izbira imena podjetja
  Pri izbiri imena podjetja morate biti pozorni, da ime, ki ste si ga izbrali (oz. podobno ime) že ni zasedeno. V nasprotnem primeru, vam lahko grozi tožba in s tem povezani stroški in izguba dragocenega časa. Torej, malo preventive vam lahko prihrani precejšen glavobol v prihodnosti.

  Sredstva za zagon in nadaljnje poslovanje podjetja
  Če se podate po podjetniški poti je zelo pomembno, da uredite vse formalnosti med katere spadajo tudi zadostna sredstva za zagon in poslovanje podjetja. Pomembno je, da ne mešate posla in svoje osebne lastnine, saj ste lahko na ta način deležni najrazličnejših obtožb, da je vaše poslovanje fiktivno. Prav tako v primeru tožbe odgovarjate individualno.

  Zavarovanje intelektualne lastnine
  Eden izmed najpomembnejših korakov je zavarovanje intelektualne lastnine vašega podjetja (že od začetka). Načinov kako to storite je več: patent, model, znamka, geografska označba, itd. Prav tako morate biti pozorni, da v pogodbe, ki jih sklepate z zaposlenimi in ostalimi podjetji, vključite aneks, ki vašemu podjetju zagotavlja pravico nad rezultati skupnega dela.

  Nezavedanje verjetne življenjske dobe vašega podjetja
  Nihče si ne želi načrtovati lastnega neuspeha, vendar je realnost takšna, da je veliko start-upov neuspešnih. V kolikor se znajdete v klubu nesrečnežev je pomembno, da imate urejene pogodbe v korist podjetja in ne tako kot naslednji primer: Dva družbenika sta imela v pogodbi zapisano 50/50 odstotno pravico odločanja. Prišlo je do nesoglasja, ko je eden od družbenikov želel oditi iz podjetja, drugi pa ni želel imeti izključnega lastništva nad podjetjem. Takšen nesporazum lahko pripelje vas in vaše podjetje v precejšnjo zagato, zato se jim že v predhodno poizkušajte izogniti.

  MladiPodjetnik.si Avtor: Saba Resnik