Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Podjemna pogodba - najpogostejše napake

  Podjemna pogodba se večinoma uporablja, ko nekdo za naše podjetje opravi določen plačan posel.
  Lahko gre za fizično ali intelektualno storitev; v določenih primerih se namesto podjemne pogodbe uporabljajo tudi druge pogodbe (avtorska, agencijska, pogodba o naročilu - mandat in druge).

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  POZOR:
  Delo, ki poteka preko podjemne pogodbe, se lahko smatra tudi za delovno razmerje, če nismo pazljivi pri opisu narave naročenega dela v pogodbi.


  Tako nas bo delovni inšpektor rade volje podučil, da če ima podjemna pogodba elemente delovnega razmerja, ste s podjemnikom/delavcem dolžni skleniti pogodbo o zaposlitvi ter seveda od nje plačati vse prispevke.

  Kaj narediti, da podjemna pogodba ne bo vsebovala elementov delovnega razmerja?
  Predvsem je potrebno biti bolj pazljiv pri razmisleku, kakšno delo potrebujemo. Nato je potrebno podjemno pogodbo pripraviti tako, da ne vsebuje elementov delovnega razmerja. Pri tem pa je priporočljivo, da vključite pravne strokovnjake, ki imajo z pripravo podjemnih pogodb izkušnje in bodo znali paziti na kvalitetno sestavo podjemne pogodbe.

  Delavec namreč ne sme opravljati dela po podjemni pogodbi (ali katerikoli drugi pogodbi civilnega prava), če obstajajo elementi delovnega razmerja.

  Zato bo delovni inšpektor vsako takšno podjemno pogodbo prekvalificiral v pogodbo o zaposlitvi.
   

  Zato je pri podjemni pogodbi pomembno, da ne vsebuje elementov, kot so:

  • dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve,
  • vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (ki nastane, če npr. delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca),
  • izvajanje del in nalog je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno,
  • delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca in v delovnem času, ki velja za ostale delavce (8 ur),
  • delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja

  V primeru, da delo vsebuje elemente delovnega razmerje, je potrebno z delavcem skleniti Pogodbo o zaposlitvi, oz. Pogodbo o opravljanju začasnega dela, če gre za delo upokojenca.

  Kako je s sklepanjem podjemnih pogodb v praksi?
  V praksi ugotavljamo, da ima veliko sklenjenih podjemnih pogodb že po opisu v sami pogodbi večino elementov delovnega razmerja.

  Še več. Opažamo že celo "zaposlitvene" oglase, ki kot enega od pogojev navajajo "lasten s.p.".

  Opozarjam, da je potrebna pri prehodu iz delovnega razmerja na najem storitev od s.p.-jev posebna previdnost in razmislek, kako spremeniti pogoje dela. Če npr. sporazumno prekinemo delovno razmerje in s podobno pogodbo, samo da jo poimenujemo podjemna pogodba, za isto delo najamemo iste ali druge delavce, ta ne bo zdržala presoje delovnega inšpektorja.

  Marsikatera podjemna pogodba sicer po naravi dela ne bi bila sporna, če bi podjetja razmislila, katere pogoje mora s.p. nujno izpolnjevati in kateri niso nujni za izvajanje dela.

  Čeprav zakonodajalec favorizira pogodbe o zaposlitvi, lahko z ustanovitvijo s.p. veliko del opravljate preko podjemne pogodbe, paziti boste morali predvsem, da bo delo projektno definirano z rokom izvedbe, da boste po možnosti delali za več naročnikov/delodajalcev, da bo poudarjena samostojnost in nevezanost na navodila naročnika/delodajalca in da ne opredeljujte osebe, ki naj bi delo izvajala.

  VIR: Informiran.si, 11-2020