Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Katera formalna oblika poslovanja je za vaš posel najbolj primerna

  Davčna osnova je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini desetih odstotkov dohodka. Akontacija dohodnine se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Poleg tega se ti dohodki vštevajo tudi v letno osnovo za plačilo dohodnine.

  ... espeja

  Pri espejih moramo biti pozorni na stopnjo obdavčitve in davčno osnovo. V praksi smo namreč večkrat zasledili, da prihaja ravno pri obdavčitvi espejev do številnih nejasnosti, ki pa so večinoma povezani prav s prej omenjenima pojmoma. Torej, dohodki espejev so obdavčeni z dohodnino po dohodninski lestvici enako kot denimo osebni dohodki posameznika. Davčna osnova pa se ugotavlja na dva načina, in sicer:

  z ugotavljanjem normiranih stroškov v višini 25 odstotkov ustvarjenih prihodkov (zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig, njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42 tisoč evrov, ne zaposluje delavcev);
  kot dobiček, ki je razlika med prihodki in odhodki. Prihodki in odhodki se v tem primeru ugotavljajo enako kot pri podjetjih.

  ... d. o. o.

  Dohodki pravnih oseb so obdavčeni z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Davčna osnova je razlika med obdavčenimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Stopnja DDPO je od letos 20-odstotna. Pri tem se je treba zavedati, da to ni edino davčno breme za družbenika, če želi sredstva (denar) iz svoje družbe prenesti nase. Tako dividende kot tudi obresti so namreč obdavčene z dohodnino po 20-odstotni stopnji, pri čemer je obdavčitev fiksna.

  Objavljeno: Finance, 21.9.2010, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs