Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Obveznosti podjetij

  Vsak podjetnik mora v predpisanih rokih posredovati zakonsko določene davčne obveznosti.

  Davčne obveznosti so spremenljive in odvisne izključno od obsega in kompleksnosti poslovanja:

  1. Družba mora vsak mesec izdelati obračun in plačati DDV (razen če podjetje ni davčni zavezanec).

  2. Družba mora mesečno ali trimesečno plačevati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb.

  3. Če ima zaposlene ali izplačuje kakršnekoli druge dohodke fizičnim osebam, mora obračunati, odtegniti in plačati dohodnino od osebnih dohodkov ter na koncu leta Dursu poročati kontrolne podatke o izplačanih dohodkih.

  4. Če izplačuje določene vrste dohodkov (obresti, dividende, licenčine...) v tujino, mora odtegniti in plačati davek po odbitku. Če so poslovne aktivnosti osredotočene na Slovenijo, ni drugih pomembnih davčnih obveznosti.

  Tri davčna pravila za uspeh podjetja:

  -Zasebnih stroškov podjetnik ne sme prenesti na družbo, ker to pomeni davčno tveganje.
  -Za vsak poslovni dogodek (transakcijo) mora podjetnik zagotoviti ustrezno verodostojno dokumentacijo (pogodbe, računi in podobno).
  -Podjetnik se mora zavedati, da ima vsak poslovni dogodek davčne posledice, ki jih je treba načrtovati pred nastankom poslovnega dogodka.


  Druge obveznosti:

  -računovodske storitve
  -poslovni račun

  Objavljeno: Data d.o.o., 7.7.2010, www.data.si