Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kdaj je delodajalec nelikviden ?

  Delodajalci morajo do prihodnje srede delavcem izplačati regres najkasenej do 1.7.

  --> Kako je z izplačilom regresa v letu 2020 glede na "korona krizo"?

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  Zakon o bpredvideva, da lahko v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti podjetje zaradi nelikvidnosti izplača regres najpozneje do 1. novembra tekočega leta. A podjetju ni treba vnaprej dokazovati nelikvidnosti na primer finančni upravi (Furs) ali inšpektoratu za delo. Prav tako v kolektivnih pogodbah običajno ni natančno določeno, kdaj je delodajalec nelikviden, temveč je zgolj napisano, da je v primeru nelikvidnosti skrajni rok za izplačilo regresa 1. november.

  Po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pa je podjetje trajneje nelikvidno (14. člen), če med drugim za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem letnem poročilu; če sredstva na računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice; ali pa če denimo več kot dva meseca zamuja z izplačilom plač ali plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačilom plač delavcem.

  VIR: Finance.si