Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Obročno plačilo davčnih obveznosti po prenehanju interventnih ukrepov

  Kljub prenehanju interventnih ukrepov lahko zavezanec zaprosit za obročno oz. odlog plačila davčne obveznosti do največ 24. obrokov oz. za odlog plačila za obdobje največ 24. mesecev.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij  Obročno plačilo oz. odlog plačila je mogoče odobriti npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe,  NE pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj ter za prispevke socialno varnost.

  Obročno plačilo oz. odlog plačila se lahko odobri, če zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, katero bo z obročnim plačilom oz. odlogom plačila davka mogoče preprečiti. Šteje se, da zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če dokaže, da je trajneje nelikviden oz. je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razloga, na katerega ni mogel vplivati (npr. zaradi epidemije bolezni COVID19).

  Vlogi je treba priložiti dokazila o finančnem stanju zavezanca (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida itd.) ter dokazila, iz katerih izhaja, da bo z obročnim plačilo oz. odlogom plačila hujšo gospodarsko škodo mogoče preprečiti, kar dejansko pomeni, da bo zavezanec lahko nadaljeval s poslovanjem in obroke davka oz. odloženi davek tudi poplačal (pogodbe s poslovnimi partnerji, predvideni finančni tokovi, kreditne pogodbe, dokazila o poslovnih načrtih itd.). Podrobneje o dokazilih v navodilih za izpolnjevanje obrazca vloge, ki je objavljen portalu eDavki.
  Vloga se odda preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na finančni urad. 

  Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. Na FURS pravijo, da se bodo potrudili, da bo o vlogi odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge.
  Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki.

  VIR: FURS