Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Ali se celoten temeljni prihodek obeta tudi tistim s starševskim varstvom ?

  Po včeraj izdanem tolmačenju FURS (vprašanje 46d) so samozaposlene osebe, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanjem obsegu, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

   

  Z določbo 84. člena Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) so ne glede na določbe 34. člen ZIUZEOP do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku upravičeni zavezanci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2 (šifre zavarovalne podlage 071, 072, 074, 096, 110), razen če za posamezni mesec niso za celotni mesec vključeni v zavarovanje na podlagi 15., 16., 17. ali petega odstavka 25. ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

  Ali to v praksi pomeni, da bodo doplačilo do celotnega temeljnega dohodka pridobili vsi samozaposleni, ki so zavarovani kot :

  • Prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega dopusta;

  • Upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ;

  •  Prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek in upravičenci do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru 4 ali več otrok;

  • Prejemniki starševskega dodatka;

  • Prejemniki starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja;

  bomo zagotovo vedeli 10. oz 11. junija, ko bi naj bila sredstva na bančnih računih upravičencev.

  Obrazložitev FURS-a tudi pravi, da bodo zavezancem, ki so že prejeli izplačan sorazmerni del mesečnega temeljnega dohodka po določbah 34. člena ZIUZEOP, razliko do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka izplačali 10. junija 2020.

  POMEMBNO: Torej, vsi, ki ste zaradi starševskega varstva prejeli polovičen temeljni prihodek, tega še ne vzeti za gotovo, ampak se pa kaže možnost, da boste pridobili celoten temeljnih prihodke za mesec april in maj, ter polovico marca. Več bo znano v prihodnjih dneh.

  VIR: FURS