Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Prvi predlogi za zaščito samozaposlenih

  Samozaposleni so posebej ranljiva skupina, saj je od njihovih prihodkov iz dejavnosti odvisen ne le njihov obstoj temveč obstoj njihovih družin, pravijo na ministrstvu. Vlada je pred nekaj trenutki predstavila nekaj prvih informacij o ukrepu, ki bo zaščitil to skupino.  Kot kaže trenutno govorimo o samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij
   

  V zadnjih dneh so na ministrstvu prejeli predloge in opozorila glede nujnosti sprejema ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic tudi za samozaposlene. Gospodarsko situacijo, ki je nastala zaradi izbruha koronavirusa, poleg delodajalcev in zaposlenih občutijo tudi samozaposleni, ki imajo težavo s plačilom prispevkov, kamor spadajo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno starševsko varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zaposlovanje.

  Minister je v kratki izjavi poudaril :  ''Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bomo zagotovili odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020'' .

  Po trenutnem predlogu bodo neporavnane prispevke za zgornja obdobja morali upravičenci poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti.

  Z zanimanjem bomo spremljali ali bodo v to skupino zajeti tudi samostojni podjetniki, ki imajo zaposlene, ali pa bo za to skupino pripravljen dodaten ukrep. Čakamo na končno besedilo ukrepa in bomo obveščali naprej.

  Pisali smo že :
  --> Prvi predlogi za zaščito samozaposlenih
  --> Možnosti za samozaposlene v trenutni situaciji ?

  VIR: 18.3.2020, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti