Podjetja, ste že vpisali svoje lastništvo v register?

Pričakujte poziv v eDavkih.

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Če tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv Finančne uprave RS (FURS).

--> Dodatna pojasnila glede dejanskih lastnikov in obveznosti vpisa v register
--> NOVOST - Register dejanskih lastnikov

Finančna uprava RS danes začenja z akcijo opozarjanja podjetij, da vpišejo svoje dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES. Ugotavljamo namreč, da številni subjekti še niso opravili vpisa dejanskih lastnikov v RDL.

Prvi pozivi že danes v eDavkih
Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, bo FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eRDL/Vpis.

Podrobnejša vsebinska pojasnila glede dolžnosti vpisa v RDL:
- na spletu: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno
- pri Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

Prvi sklop pozivov bo podjetjem v eDavke vročen že danes, nato bodo pozivi sledili še do konca junija. Podjetja, ki bodo dolžnost vpisa opravila v roku, ne bodo sankcionirana, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Pomembno: preverite še, če imate urejeno eVročanje!
Podjetja bodo pozive dobila vročene preko eVročanja v eDavke, zato preverite tudi, ali imate ustrezno urejeno eVročanje, sicer poziva ne boste mogli prevzeti. Več informacij o eVročanju najdete na spletni strani FURS.

Odnosi z javnostmi,
Finančna uprava RS


Natisni   E-naslov