Kratkotrajno delo

Je zakonske vrste delo, ki se lahko opravlja brezplačno brez pogodbene podlage in NI zaposlitev na črno. To so kratkotrajna, nujna humanitarna prostovoljska in dobrodelna dela ter delo za invalidske organizacije. Delo se lahko opravlja le v mikro družbi ali zavodu z najmanj 1 ali največ 10 zaposlenim. 

Delo lahko opravlja vsak tudi če je v delovnem razmerju, brezposeln ali upokojen. Delo je omejeno na 40 ur mesečno. Ker je delo brezplačno brezposelna oseba ne potrebuje sporočiti da opravlja to delo.

Primer: pri frizerskem salonu samostojnega podjetnika lahko kratkotrajno delo opravljajo le osebe ki so si sorodniki prvega kolena. Torej svakinja ne more pomagati.

Podjetnik mora osebo ki opravlja to delo prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Delodajalec mora voditi evidenco o krat. Delu, vanj mora vpisati:

Osebno ime, naslov, davčno številko osebe, ki delo opravlja

Uro začetka in konca opravljanja dela po dnevih

Skupno št ur opravljenega krat. dela v posameznem mesecu

Evidenco ur opravljenega dela mora dnevno podpisati oseba, ki krat. delo opravlja. Delodajalcev mora evidenco hraniti še dve leti, po prenehanju dela.

Delodajalec lahko izvajalcu krat. dela povrne stroške prevoza na delo, malice in službenih potovanj. Davčna obravnava teh stroškov ni posebej predpisana.

PREBERITE TUDI
Kratkotrajno delo - brezplačna družinska pomoč
ABC zamenjave računovodstva za prihodnost

 


Natisni   E-naslov