Kako prenesti družinsko podjetje na novo generacijo

V poslovanju družinskega podjetja je eno kritičnih obdobij prenos lastništva in upravljanja na naslednjo generacijo, saj ne pomeni le zamenjave direktorja, temveč zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in tudi čustvenih dejavnikov. stanovitelj pogosto odlaša z načrtovanjem tega prenosa, saj se ob tem srečuje z mislijo o minljivosti in upokojitvi, vajen je odločati, imeti nadzor in moč, poleg tega tudi odločitev, komu prepustiti vodenje, ni najlažja. Posledica tega je, da ne pripravi načrta prenosa podjetja. Če pa o tem razmišlja, pogosto ne ve, kako se takšnega načrta lotiti. Pri odhodu ima podjetnik več možnosti. Najbolj zaželena je, da vodenje in lastništvo podjetja preda naslednikom iz družinskega kroga. Druge možnosti, ki jih podjetniki večinoma uporabljajo, ko nimajo primernega naslednika, so izbira zunanjega profesionalnega menedžerja in zadržanje lastništva, prodaja celote ali dela podjetja ali pa njegovo zaprtje.

 

Najboljše, kar lahko storite za svoje podjetje, je, da ga zapustite v takšnem stanju in tako, da bo brez vas lahko delovalo še bolje kot prej, in naslednika primerno pripravite na prevzem. Zaradi kompleksnosti tega procesa je priprava »priporočil« prenosa optimistično dejanje. Pojdimo korak za korakom.

Želite sodelovati z nami ? Izrazite zanimanje in pridobite informacije ---> TUKAJ!

Učenje in priprava možnega naslednika
1 Za uspešen prenos podjetja je treba naslednika ne le uvajati v to, ampak mora ta s podjetjem tudi »živeti«, tako kot njegov ustanovitelj. In za uvajanje »prezgodaj« ne obstaja. V družinskih podjetjih smo priča lepi praksi na tem področju, ko otroci že med šolskimi počitnicami ali ob koncih tedna pomagajo staršem pri lažjih opravilih in imajo kot najstniki ali študentje že redne naloge v podjetju. Tako ob prevzemu že dobro poznajo procese, sistem delovanja, vrednote, poslovne partnerje in ne nazadnje zaposlene, ob katerih so morda celo rasli. Še bolje pa je, če po končani izobrazbi izkušnje nabirajo tudi zunaj domačega podjetja.

Izbira naslednika
2 Izbiri naslednika lahko rečemo »sladki problemi«, saj pomeni, da kandidate že imamo. Ko je možnih naslednikov več, pogosto eden od njih spontano prerašča v vodjo. V takem primeru mora biti ustanovitelj previden, saj so lahko po krivem zapostavljeni drugi morebitni nasledniki, ki so morda prav tako sposobni dobro voditi podjetje. Poleg tega je pomembno, ali se zna kandidat neodvisno odločati in razmišljati s svojo glavo, ali bo imel dovolj avtoritete in znal motivirati zaposlene. Pomembno je tudi, ali je vizija tega spontanega naslednika skladna z družinsko, saj mora v podjetju nadaljevati negovanje družinske podjetniške kulture.

Ko se izbira med »enakimi«, je izbranec pogosto najstarejši otrok. Vodenje si potomci lahko tudi delijo, in sicer tako, da si razdelijo področja. Nazoren primer bi lahko bilo družinsko gradbeno podjetje, kjer eden od otrok prevzame operativno-tehnični del, drugi pa poslovnega. V praksi se izkazujejo kot dobre tudi druge možnosti, na primer da posle prevzame priženjeni član družine, še zlasti če gre za tipično moške ali tipično ženske poklice, za katere potomec morda ni zainteresiran. Če se osredotočimo na prenos nasledstva na družinskega člana, naj omenimo, da ustanovitelj svoje otroke redko vidi kot dovolj zrele za prevzem krmila podjetja in nadaljevanje uspešne poti. Ta ocena temelji na čustvih, odnosu med starši in otroki, v katerem si starši težko priznajo, da so otroci že odrasle, zrele osebe, ponavadi tudi visoko izobraženi in z nekaj delovnimi izkušnjami ter da bi jih lahko nasledili brez večjih težav.

Načrtovanje prenosa
3 Prenosa lastništva in upravljanja podjetja se je treba lotiti dovolj zgodaj, uspeh pa je odvisen predvsem od ustanoviteljeve pripravljenosti na to. Če boste načrt izdelali pet let pred predvidenim prenosom, ne bo prekmalu. Tak načrt naj vsebuje naloge, ki jih mora naslednik obvladati še pred prevzemom vajeti podjetja, morebitne dodatne pogoje, ki naj jih izpolnjuje, dogovor o delitvi in prenosu. Časovno naj bo opredeljeno, kdaj (časovno) želite iz podjetja oditi (leta, ko izpolnite pogoje za upokojitev, so lahko orientacija, najpogosteje je to okoli 65. leta) in kdaj bo naslednik prevzel vodenje, koliko časa bo ustanovitelj še soodločal ali imel nadzorno vlogo. Večina omenjenih postavk je v okviru družine tabu, vendar če nanje pogledamo z vidika vodenja nedružinskega podjetja, bomo videli, da gre za osnove, ki morajo biti v podjetju dodelane. Načrt prenosa naj bo v pisni obliki, saj bo tak dokument pomagal preprečiti marsikateri konflikt, ki bi nastal zaradi morebitnih nejasnosti.
Poleg tega odkrito poudarite finančno dilemo. Namreč, podjetniki v pokojninsko blagajno pogosto plačujejo nizke zneske in s takšno pokojnino ne morejo vzdrževati standarda, ki so ga vajeni. Zato ocenite, koliko denarja na mesec boste potrebovali, vaša izhodna strategija mora zajemati tudi ta vidik. Možnosti je več, le njihov davčni vidik je bolj ali manj ugoden.

Prenos in izstop
4 Izstop ustanovitelja se redko zgodi čez noč, njegove izkušnje so v podjetju še vedno zelo pomembne, svetuje lahko pri večjih strateških odločitvah, morda prevzame eno od področij (kadri, naložbe ...). Vsekakor pa se mora umakniti iz vsakodnevnega vodenja, dovoliti nasledniku, da se razvije iz njegovega pomočnika v menedžerja in na koncu tudi v neodvisnega lastnika in podjetnika.
Da, izstop in izpustitev vajeti iz rok sta izjemno težki dejanji za nekoga, ki mu je bilo podjetje toliko let vse. In ne boste verjeli, upokojeni podjetniki poročajo tudi o kakovostnem »življenju po ...«.

Finance.si ,Tina Kociper, 10.03.2016 


Natisni   E-naslov