Inšpekcijski nadzori v poletni sezoni

V poletni sezoni se povečuje število inšpekcijskih nadzorov v Sloveniji. Inšpektorji iz različnih področij, kot so finančni, delovni, gradbeni, tržni, meroslovni, živilski in zdravstveni, bodo izvajali poostrene nadzore. Kje se obeta največ nadzora, kaj bo predmet pregledov in kdo bo deležen pozornosti inšpektorjev?


Pisali smo že Napovedi inšpekcijskih služb za leto 2024

  • Finančna uprava (FURS) načrtuje poostren nadzor nad sobodajalci, gradbeništvom, transportom, gostinstvom, trgovino in spletno prodajo. Poudarek bo na preverjanju davčnih obveznosti, prenehanju podjetij po skrajšanem postopku, DDV, prispevkih za socialno varnost, nadzoru nad delom na črno in na področju uvoznih in izvoznih carinskih postopkov.
  • Tržni inšpektorji se bodo osredotočili na gostinstvo, prodajo na premičnih stojnicah, obratovalni čas v gostinskih obratih (nočne akcije) ter kategorizacijo nastanitvenih obratov. Nadzorovali bodo tudi skladnost proizvodov, turistično vodenje ter spletno prodajo.
  • Delovni inšpektorji načrtujejo nadzor nad izplačilom regresa, zaposlovanjem tujih delavcev in delovnim časom. Sodelovali bodo tudi s gradbenimi inšpektorji pri nadzoru večjih gradbišč, kjer se pogosto pojavljajo specifična tveganja za nepravilnosti.
  • Gradbeni inšpektorji bodo prednostno izvajali nadzor nad nevarnimi objekti, vgrajevanjem gradbenih proizvodov ter udeleženci pri gradnji. Izvedli bodo tudi več akcij usmerjenih nadzorov, med drugim nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov in nadzor nad prijavo začetka gradnje.
  • Meroslovni inšpektorji bodo izvajali nadzore na skoraj vseh področjih, največ pa nad tehtnicami pri manjših prodajalcih, pri vulkanizerjih in serviserjih, merilih za goriva, in predpakiranimi izdelki na področju živil. Ugotavljali bodo ali so meritve natančne in poštene ter ali so izdelki ustrezno označeni in pakirani.
  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo izvajala nadzore nad sadjem in zelenjavo na stojnicah ob cestah in tržnicah, nadzor nad sladoledom, ledomati, nadzor nas pripravo hrane na turističnih dogodkih ipd.
  • Zdravstveni inšpektorji bodo v poletnih mesecih več nadzorov opravili na odprtih bazenskih kopališčih, kjer bodo preverjali higiensko ustreznost kopalnih vod in minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje. Izvedli bodo tudi akcije nadzora omejevanja porabe alkohola in zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah ter ugotavljali skladnost igrač za uporabo v vodi oz. v igralnih bazenih.

Obeta se intenzivno poletje nadzora, kjer bodo inšpektorji skrbno spremljali področja, kjer obstajajo največja tveganja za kršitve zakonodaje. Vsi inšpektorji bodo tesno sodelovali med seboj, da bi zagotovili celovit in učinkovit nadzor, njihov cilj pa je zagotoviti skladno in varno delovanje gospodarstva ter zaščititi pravice potrošnikov in vseh drugih deležnikov v gospodarstvu.

VIR: Smrekar, T. (2024). Poletje je pred vrati: kje bo največ inšpektorjev, koga in kaj bodo pregledovali. Finance. Pridobljeno iz https://www.finance.si/podjetnik/poletje-je-pred-vrati-kje-bo-najvec-inspektorjev-koga-in-kaj-bodo-pregledovali/a/9023209


Natisni   E-naslov