Pristar LIVE - aktualno, tekoče, pomembno...

 


Vprašajte preko VIBER klepetalnika


31.5.2024
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morate najkasneje do 30. junija tekočega leta upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku iz dopolnilne dejavnosti.


3.5.2024
Po subvencijah za zaposlovanje mladih še subvencije za starejše od 30 let


1.5.2024
Letna inflacija je aprila dosegla tri odstotke, potem ko se je marca ustavila pri 3,6 odstotka. V prvih štirih mesecih leta skupaj je bila 3,3-odstotna, na mesečni ravni pa je rast cen aprila znašala en odstotek, je objavil Statistični urad RS.


2.4.2024
V petek, 29. marca, je FURS na naslove približno milijon ljudi poslal prve informativne izračune dohodnine. Rok za vložitev ugovora – ta zadrži morebitno doplačilo dohodnine – se izteče 29. aprila.
POZOR: Tisti, ki niste pravočasno oddali vloge za olajšave za vzdrževanje družinske člane, prav tako pa bodite pozorno, tisti, ki prostovoljno in nepoklicno opravljate naloge zaščite, reševanja in pomoči, da je olajšava vključena.


20.3.2024
FURS poziva zavezance k prijavi dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja preko spletnih platform, saj se 2. aprila 2024 izteče rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.


13.3.2024
FURS sporoča, da morajo zavezanci, ki so se prijavili v eVročanje, potrditi svoj elektronski naslov, zato da bo lahko FURS izvajal obveščanje o odloženih dokumentih v eDavke. 


8.3.2024
V eVročanje je prijavljenih že več kot 270.000 fizičnih oseb, ki bodo dokumente Fursa prejemale izključno v eDavke.
Od teh jih nekaj več kot 46.000 še ni potrdilo elektronskega naslova za obveščanje o odloženih dokumentih v eDavke, opozarja Furs. To pomeni, da vas Furs ne bo opozoril po elektronski pošti, da imate na eDavkih nov dokument.
Furs bo sicer danes zavezancem, ki še niso potrdili elektronskega naslova, na njihov elektronski naslov poslala obvestilo s potrditveno povezavo.


29.2.2024
Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel v svojem IID večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer. Če bo posebno olajšavo želel uveljavljati, bo moral podati ​ ugovor zoper IID. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejme kasneje, kot bi sicer.


20.2.2024
Do 28. februarja 2024 je potrebno vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (IFI) za leto 2023.


15.2.2024
Od 1. marca urna postavka upokojenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 7,21 EUR bruto. Upokojenci v letošnjem letu za opravljeno začasno ali občasno delo ne smejo zaslužiti več kot 10.781,07 EUR.


15.2.2024
Z dnem 1.8.2024 prične uporabljati nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki je dostopen na povezavi.


14.2.2024
Subvencije za električna kolesa: država naj bi razdelila dva milijona evrov


14.2.2024
Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela podaljšano do 31. marca 2024. Pridobite lahko mesečno subvencijo v višini 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 29. leta starosti.


6.2.2024
Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 2. februarja, objavil razpis namenjen mladim kmetom za hitrejše in ugodnejše dostopanje do sredstev za rast in razvoj.


4.2.2024
Do 28. februarja imate čas, da oddate (priporočamo vam preko eDavkov) napovedi za:
-obresti,
-dobiček iz kapitala,
-dividende iz tujine,
-najemnine,
IFI.


3.2.2024
V letu 2022 jee v veljavo stopila sprememba zakona davku na dodano vrednost (ZDDV), ki podjetjem in poslovnim uporabnikom preko omogoča še ugodnejšo uporabo električnih vozil, katerih nabavna vrednost (skupaj z DDV) ne presega 80.000 EUR. Dodatno se lahko pri nakupu preko finančnega lizinga uveljavlja posebna 40-odstotna olajšava, hkrati pa je bila s spremembo zakona o dohodnini spremenjena tudi stopnja obračuna dohodnine za zasebno uporabo službenega električnega vozila, ki postavi vrednost bonitete na nič.


2.2.2024
V današnjem UL je objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 7,21 EUR / bruto.


2.2.2024
Samozaposleni - znižanje prispevkov. 
Če zavezanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke za socialno varnost od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20%, vendar najmanj do zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova.


2.2.2024
Osebe z dejavnostjo lahko vse prispevke za socialno varnost plačajo v enem znesku, če se v svoji spletni banki prijavijo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s » Splošnimi pogoji plačevanja dajatev z e-računom«.Davčni organ bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev, ki jih je treba plačati. 


25.1.2024
Pri nekaterih občasnih in začasnih delih je pomemben razmislek ali gre dejansko za samostojno delo ali pa so pri njegovem sodelovanju znaki delovnega razmerja.


24.1.2024
Podjetniki ne spreglejte : Zaradi poplav oz. skladno z zakonom o obnovi po poplavah se za leto 2024 zvišuje tudi stopnja obdavčitve pravni oseb. Končni davek se iz 19% zvišuje na 22% in bi naj veljal vsaj do leta 2028.


24.1.2024
Vsi, ki ste podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2023/2024), morate o tem poročati skladu do 31.1.2024, po novem pa morate o vseh neobdavčenih izplačilih poročati tudi na FURS. POZOR DRUŠTVA, ste po novem zavezani k poročanju o vseh potnih stroških in neobdavčenih izplačilih do 31.1.2024.


23.1.2024
Slovenski regionalno razvojni sklad bo predvidoma marca objavil razpis, prek katerega bodo za podjetja na voljo posojila za izboljšanje likvidnosti oziroma odpravljanje posledic energetske krize ter za večjo energetskoe učinkovitost. Podoben razpis je imel sklad objavljen že lani, prav tako je bilo na voljo deset milijonov evrov, ki so pošli v približno mesecu dni.


23.1.2024
Zakonsko določena minimalna plača se bo letos povišala za 4,2 odstotka oziroma 50,54 EUR in bo znašala 1.253,90 EUR bruto.


17.1.2024
FURS je omogočil plačevanje davkov preko sistema eDavki s pomočjo Flika.


7.1.2024
Od ponedeljka, 8. januarja 2024, je v postopkih zaposlovanja delavcev državljanov Bosne in Hercegovine obvezna uporaba dvojezičnih pogodb o zaposlitvi, sporočajo iz zavoda za zaposlovanje.


5.1.2024
Državni zbor je potrdil zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki znova podaljšuje obdobje bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni.


4.1.2024
Prihaja čas za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2023. Rok za oddajo vloge je 5. februar 2024.
Več: https://bit.ly/47pgbwD  


3.1.2024
Na portalu SPOT zdaj dostopna tudi elektronska potrdila o darovanju krvi


2.1.2024
Z novim letom se zvišuje minimalna plača (vsaj za dobre 50 EUR bruto) in minimalni prispevki za samozaposlene.


25.10.2023
Podaljšanje povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa »hitrejši vstop mladih na trg dela«.


13.10.2023
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis v vrednosti 30 milijonov evrov, v okviru katerega lahko mala in srednja podjetja, ki so utrpela neposredno škodo zaradi poplav, pridobijo posojilo od 15 do sto tisoč evrov po letni fiksni obrestni meri 0,5 odstotka. Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode na poplava ne sme presegati dejanske škode vlagatelja.


26.9.2023
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo. Rok za oddajo že ta teden.


22.9.2023
Na voljo je izjava za pomoč za samozaposlene


14.9.2023
Od danes, 14. septembra, lahko podjetja na zavodu za zaposlovanje na portalu za delodajalce oddajo zahtevke za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo


5.9.2023
Le še do jutri, 6. septembra, je mogoče zaprositi za odlog plačila davčnih obveznosti. Ukrep je namenjen tistim zavezancem, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno.


25.8.2023
Eden izmed pogojev za pomoč pri samozaposlenih je 25 odstotni padec...Predvidena pomoč za samostojne podjetnike


16.8.2023
Podjetja, do 1. septembra morate oddati oceno škode po poplavah


13.8.2023
Od četrtka 17.8.2023 bo predvidoma možno oddati vlogo za čakanje na delo in za višjo silo. Časa je potem še dovolj, še slab teden.


12.8.2023
Vlogo za odlog oz. podaljšanje roka za plačilo obveznosti FURS najdete : TUKAJ.


9.8.2023
Načeloma bi morale biti v ponedeljek trgovine zaprte, prav tako v torek. Ostaja pa v veljavi odredba poveljnika republiške civilne zaščite, ki trgovcem od prejšnje nedelje daje možnost poslovanja ob nedeljah in dela prostih dnevih.


9.8.2023
V primeru naravnih nesreč lahko prizadeti v poplavah oddajo vlogo za izredno denarno pomoč na kateremkoli centru za socialno delo oziroma po elektronski poti. Izredna denarna socialna pomoč se lahko v enem koledarskem letu dodeli do višine petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč, kar za samsko osebo pomeni do 2.326,70 evra, za štiričlansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8.190 evrov. (Finance.si)


9.8.2023
Plačilni promet bo v ponedeljek delal kot na običajen delovni dan.


7.8.2023
Nekatere banke napovedujejo, da bodo za najbolj ogrožene pripravili ukrepe, podobne tisti v času korone. Torej ugodnejše likvidnostne sheme in morebiti tudi moratorije na plačila obveznosti. Tako za pravne, kot tudi fizične osebe.


7.8.2023
Prihaja subvencionirano čakanje na delo in sofinanciranje obnove


24.7.2023
Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. maja 2023 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 31. julija 2023.


6.6.2023
Davčni zavezanec mora od vključno 18. aprila 2023 dalje kupcu račun vedno tudi izročiti (ne le na njegovo zahtevo), in sicer ne glede na način plačila. Kupcu se lahko račun izroči v papirnati ali elektronski obliki. Najpogostejša izročitev v elektronski obliki, ki jo omogoča razširjenost sodobne tehnologije, je posredovanje računa kupcu prek mobilnih aplikacij ali elektronske pošte. Če je kupec plačal z gotovino, potem mora biti tako izročitev v papirnati kot v elektronski obliki izvedena, preden kupec zapusti poslovni prostor prodajalca, v katerem plača in prevzame blago ali za opravljeno storitev.


30.5.2023
Na začetku leta je FURS opozarjal, da morate imeti vsi podjetniki in podjetja odprte in prijavljene račune na bankah. Zdaj že pišejo kazni.
Manjši podjetniki in osebni / poslovni TRR


22.5.2023
Najkasneje do 1. 7. 2023 je potrebno izplačati regres za letni dopust.


15.5.2023
Za podjetnike s problemskih območij prihaja razpis za sofinanciranje naložb


5.4.2023
Od 3.4. je izročitev računa kupcu ponovno obvezna!


4.4.2023
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.


3.4.2023
Minimalni življenjski stroški po novem znašajo 669,83 evra na mesec, kar je 9,2 odstotka več od minimalnih življenjskih stroškov, ocenjenih leta 2017. To so tako imenovani dolgoročni minimalni življenjski stroški, ki so osnova za določitev višine minimalne plače.


10.3.2023
V Uradnem listu RS so dne 3. 3. 2023 objavljene nove višine vajeniških nagrad. Vajeniške nagrade sedaj znašajo:
-za 1. letnik 291,48 eur,
-za 2. letnik 349,78 eur,
-za 3. letnik 466,37 eur.28.2.2023
Ne pozabite: še danes lahko oddate davčne napovedi iz zaslužkov od kapitala


16.2.2023
Po informativnem izračunu bodo minimalni prispevki za samozaposlene letos znašali 463,87 EUR.


12.2.2023
Do 28. februarja 2023 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in kapitalski dobički), dohodka iz oddajanja premoženja v najem in napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2022.


9.2.2023
Če še niste uspeli oddati vloge za vzdrževane družinske člane v papirni obliki, imate preko eDavkov čas do 20. 2.


5.1.2023
Sladno s sprejeto odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke se bo minimalna urna postavka za študentsko delo zvišala iz 6,17 € bruto (5,21 € neto), na 6,92 € bruto (5,84 € neto).


24.1.2023
FURS je v začetku leta obvesti, da bo posvetil večjo pozornost poslovnim subjektom, ki poslujejo brez odprtega TRR-ja. Pri odprtju računa ni izjem in je v nasprotnem primeru sankcionirano z globo.
Če ga še nimate, ga čim prej odprite. V primeru, da uporabljate TRR odprt v tujini, ga morate v Sloveniji prijaviti sami.
Samostojni podjetniki lahko še vedno uporabljajo osebni račun za poslovne namene. V teh primerih se računu dodeli posebna oznaka, TRR pa mora biti javno objavljen. To pa si morajo klienti urediti sami na svoji banki. Vsekakor pa svetujemo ločen račun za poslovno in zasebno rabo.


22.1.2023
Zakon daje možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela pri drugem delodajalcu in sicer največ za osem ur na teden, pri čemer je potrebno pisno soglasje prvega delodajalca pri katerem je polno zaposlen. Dopolnilno delo se lahko opravlja pri drugem delodajalcu, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.


18.1.2023
V naslednjih mesecih bo FURS posvetil večjo pozornost poslovnim subjektom, ki poslujejo brez odprtega TRR-ja. Pri odprtju računa ni izjem in je v nasprotnem primeru sankcionirano z globo‼️ Če ga še nimate, ga čim prej odprite.


3.1.2023
7. januarja se bodo zvišale trošarine za tobak in cigarete. Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino, ki jo imajo na dan 6. 1. 2023 in obračun predložiti FURSU do 23.1.2023. Če bo obračunan znesek višji od 10 EUR ga je potrebno plačati do 7.3.2023.


28.12.2022
V UL je bil dne 27. 12. 2022 objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.
Zakon vsebuje naslednje sklope ukrepov:
1. Pomoč gospodarstvu za energente
2. Skrajšani delovni čas
3. Ukrep čakanja na delo
4. Likvidnostni ukrepi za področje gospodarstva


27.12.2022
Delodajalci, ki so podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2022/2023), morajte o tem poročati skladu do 31. decembra 2022.
Do 31. januarja 2023 pa morajo delodajalci oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto (2023/2024). 


22.12.2022
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je pravkar sporočil, da bo ministrstvo januarja za približno 100 evrov neto mesečno dvignilo minimalno plačo.
Gre za največji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju.
Točen izračun bodo sporočili januarja, ko bodo imeli vse potrebne podatke glede inflacije. Višja minimalna plača bo veljala že z januarjem.
Seveda temu sledijo tudi višji prispevki na plače in tudi za samozaposlene. Več, ko bo jasnega kaj več.


15.12.2022
Cene električne energije za mala podjetja v 2023


10.12.2022
Poslanci so včeraj vnovič potrdili vladne predlagane spremembe zakona o dohodnini, torej tudi za normirance. Ali torej to že s 100 odstotno gotovostjo pomeni, da bo zakon začel veljati s 1. januarjem prihodnje leto? Ne. Možna je še predlog za zakonodajni referendum, ki bi jo lahko z zbranimi 2.500 podpisi denimo vložili v kakšni izmed političnih strank. Za to je teden dni časa.


17.11.2022
Vlada pripravlja shemo za subvencioniranje cen elektrike in plina ter za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Sveženj naj bi začel učinkovati 1. januarja.


2.11.2022
Sprejet je zakonodajni predlog za takojšnja plačila v evrih, ki bodo na voljo vsem državljanom in podjetjem, ki imajo bančni račun v EU in državah EGP. Takojšnja plačila omogočajo prenakazilo denarja med računi v desetih sekundah, vse dni v letu


1.11.2022
S 1. 11. 2022 možna oddaja e-vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov.


14.10.2022
Inštituta za ekonomska raziskovanja je ponovno preračunal minimalne dolgoročne življenjske stroške, ki po novem znašajo 669,83 EUR / mesec, prav tako pa so za 10,6% višji (glede na leto 2017) kratkoročni minimalni življenjski stroški in novem znašajo 488,58 EUR.
Minimalni življenjski stroški, kot tudi inflacija in še nekaj ostalih kazalnikov, pa vplivajo na izračun minimalne plače. Ob zvišanju minimalne plače pa se bodo povišali tudi prispevki in prispevki za samozaposlene.
Podjetnikom in samozaposlenim zato predlagamo, da pri pripravi planov za 2023 upoštevajo tudi ta dejstva, ki še seveda niso čisto natančno jasna.


3.10.2022
Še slab teden dni imate časa, da prijavite neupravičene PKP pomoči


27.9.2022
Včeraj je Vlada na dopisni seji sprejela spremembe v zakonu o dohodnini. Splošna olajšava bi naj prihodnje leto bila pet tisoč evrov in bo na tej stopnji tudi ostala.
Zvišuje pa se meja do katere se zaposlenemu prizna dodatna splošna olajšava, in sicer s 13.716 evrov na 16 tisoč evrov. Uvaja se olajšava za mlade v višini tisoč evrov, vrača pa se se najvišja, 50-odstotna stopnja dohodnine.
Za normirance do 35 tisoč evrov prihodkov bi naj situacija ostala približno enaka (če ne gre za popoldanca!?), nad tem zneskom bo manj priznanih normiranih odhodkov.
Toliko zaenkrat, ko bo znano kaj več pa obveščamo dalje. 


24.9.2022
Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč prek ukrepov PKP, Furs poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki.


10.9.2022
Država po tihem, še neuradno, preko zime napoveduje ukrep čakanja na delo za nekatere panoge, ki so večji porabniki energije in energentov.


9.9.2022
Kaj je inflacija?


2.9.2022
Ukrep nižjega DDV na energente  velja za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.


31.8.2022
Višji znesek neobdavčenega povračila za prehrano med delom


31.8.2022
Na spletnem portalu GOV.SI lahko spremljate sprejete ukrepe za omilitev draginje. Večina ukrepov začne veljati s 1. septembrom in so podrobneje predstavljeni na novi spletni strani - www.gov.si/draginja


24.8.2022
Poslanci potrdili znižanje DDV na energente, podaljšana bo tudi regulacija nekaterih cen


22.8.2022
Prvošolčka lahko prvi dan v šolo spremljata oba starša in koristita plačano odsotnost iz dela. 
--> Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan in pomembne novosti za družine


19.8.2022
ZZRS je objavil javno povabilo za subvencioniranje zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Delodajalci lahko za brezposelnega, ki ga zaposlijo za nedoločen čas, pridobijo 680 evrov mesečne subvencije za eno leto zaposlitve, torej skupaj 8.160 evrov subvencije.


12.8.2022
Ministrstvo za finance, predlaga vladi zvišanje najvišjega neobdavčenega zneska povračila stroškov prehrane z zdajšnjih 6,12 evra na 7,96 evra na dan.


9.8.2022
V sredo, 31. 8. 2022, se izteče rok za predložitev letnih poročil družb, zavezanih k reviziji, preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2021, razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega.


3.8.2022
Julija se je, kot je običajno za ta mesec, na zavod za zaposlovanje prijavilo več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, hkrati je bilo manj zaposlovanja, poročajo Finance. Zavod opaža tudi nekaj man zaposlovanja.


2.8.2022
V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11 odstotkov, na mesečni pa za odstotek.


2.8.2022
Država bo znižala DDV na energente za vse uporabnike.
Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra letos do 31. maja prihodnje leto. Nižja stopnja bo veljala za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce omenjenih energentov.
V naslednjih korakih pa bo vlada naslovila še regulacijo cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja.


2.8.2022
Od polnoči za nekaj centov cenejša bencin in dizel


29.7.2022
Pričakujemo lahko, da se bo v letu 2022 zopet bistveno zvišala minimalna plača. Sindikati pozivajo vlado k povišanju vsaj za 8,2% bruto vrednosti, predvsem na račun inflacije in povišanja življenjskih stroškov.


22.7.2022
Portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 v sistemu eDavki za unovčevanje (za nazaj) bo odprt do vključno 31.7.2022.
Ponudnikom predlagamo, da natančno preverijo svoje evidence glede unovčevanja obeh vrst bonov in čimprej uredijo vse potrebno.
Po 31.7.2022 ne bo več mogoče urejati nobenih zadev glede unovčevanja turističnih bonov in Bonov21.


15.7.2022
Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2021 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2022, ne glede na višino prejetega dohodka.


14.7.2022
Država je arbitrarno omejila cene elektrike za gospodinjstva, male odjemalce in tudi večstanovanjske stavbe.
Kilovatna ura elektrike bo od zdaj lahko največ:
--> nižja tarifa: 0,082 EUR,
--> velika tarifa: 0,118 EUR in
--> enotna tarifa: 0,098 EUR.

Ukrep bi naj veljal do 31.8.2023


13.7.2022
Hrvaška bo s 1. januarjem 2023 prevzela EUR, kot plačilno sredstvo. To je že 20. članica evrskega območja. Menjalni tečaj je določen pri 7,53450 kune za EUR.


12.7.2022
Z namenom zagotavljanja ažurnega in preglednega registra je AJPES v juniju 2022 na podlagi predloga občin po uradni dolžnosti pričel z izbrisom tistih nastanitvenih obratov v RNO, ki niso več aktivni. Brišejo se vsi nastanitveni obrati, za katere izvajalci nastanitvene dejavnosti vsaj 12 mesecev niso poročali podatkov o gostih prek spletne aplikacije AJPES, kot to določa zakon, ki ureja prijavo prebivališča.


5.7.2022
Veliko se govori, da bi država lahko že letos spremenila sistem normirancev, ki naj ne bi bili več tako zanimiva alternativa rednim zaposlitvam. Rešitve bi lahko bile znane že jeseni in mogoče veljale že za 2023. Ko bo znanega kaj uradnega, vas obvestimo.


30.6.2022
Kmetje, ki so nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, imajo le še danes čas, da lanski dohodek iz dopolnilnih dejavnosti sporočijo upravni enoti. 


22.6.2022
Ministrstvo za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, predlaga vladi, da se zaradi vse višjih cen pogonskih goriv zviša neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo z zdajšnjih 0,18 evra na 0,21 evra na kilometer, znesek kilometrine za povračilo stroškov na službenem potovanju pa z zdajšnjih 0,37 evra na 0,43 evra na kilometer, je razvidno iz vladnega gradiva. Vlada se bo predvidoma jutri sestala na redni seji vlade.


22.6.2022
V mesecu marcu 2022 je bila sprejeta sprememba zakona, ki omogoča koriščenje dodatne olajšave v zneski 1500 EUR tistim, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči.


20.6.2022
Še 10 dni časa za ugovor zoper izračun dohodnine


17.6.2022
Finančni ministri evrskih držav so včeraj predlagali, da Hrvaška s 1. januarjem 2023 postane 20. članica območja


15.6.2022
Država planira 16 odstotni dvig maksimalnega povračila za potne stroške na delo. Lani popravljena uredba določa povračilo 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela bo po novem 0,2088 EUR za vsak polni kilometer.


14.6.2022
Konec maja je gospodarsko ministrstvo objavilo javni razpis, prek katerega se mikrpodjetja s področja lesarstva, ki imajo največ pet zaposlenih, potegujejo za subvencije od pet do 50 tisoč evrov.


14.6.2022
Od danes dalje je možno na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS oddati ????? ?? ?????????? š????????? ?? ??????????? ??????? za šolsko leto 2022/2023!


9.6.2022
Po pisanju Financ je država v prvih petih mesecih samo na področju DDV iztržila kar 355,5 milijona evrov več pobranega davka (DDV) kot v prvih petih mesecih leta 2021.


9.6.2022
15. junij 2022začetek koriščenja digitalnega bona '22


8.6.2022
- Inflacija na Madžarskem je maja znašala 10,7 odstotka, kar je največ po letu 2001 
- Do digitalnega bona '22 so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ne glede na to ali gre za redni ali izredni študij ter ne glede na njihov zaposlitveni status, opravljanje funkcij poslovodnih oseb ali opravljanje poslovnih dejavnosti.
- Slovenija bo v letu 2022 zaznala 4,6-odstotno gospodarsko rast, v letu 2023 pa se bo ta znižala na 2,5 odstotka, kar deloma odseva negativne posledice vojne v Ukrajini - OECD.
Slovenska inflacija bo v letu 2022 v povprečju poskočila na 7,6 odstotka, pri čemer jedrna inflacija (ki izključuje cene hrane, energije, alkohola in tobaka) ne bo dosti nižja in bo po napovedih znašala 6,4 odstotka.


8.6.2022
Upokojenci bodo z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, izplačan bo v petih različnih zneskih.


3.6.2022
Nove bonitetne ocene že na voljo!


1.6.2022
Z današnjim dnem se je spremenila zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, in sicer s 25 evrov na 50 evrov.


31.5.2022
- Slovenska inflacija maja poskočila na 8,7 odstotka.
- Danes je FURS odposlal drugi sveženj dohodnine za 2021. V eDavkih izračun lahko vidite že danes


30.5.2022
Inšpektorat za delo je danes opozoril, da se bliža 1. julij, rok za izplačilo regresa za letni dopust v letošnjem letu.
Neizplačilo regresa je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od tri tisoč do 20 tisoč evrov, medtem ko je za manjšega delodajalca - pravno osebo, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost - predvidena globa od 1.500 do osem tisoč evrov. Hkrati se z globo od 450 do dva tisoč evrov kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.Na inšpektoratu za delo so poudarili, da tudi letos poostreno nadzorujejo izplačilo regresa, kot tudi izplačilo plače in minimalne plače. "Od 1. julija do konca leta pa bomo izvajali dodatno usmerjeno akcijo nadzora nad spoštovanjem 131. člena ZDR-1, ki ureja izplačilo regresa," so zapisali. Pri nadzoru bodo sodelovali tudi s Finančno upravo.
VIR: Finance


25.5.2022
Obvezen Vpis v imenik vodij del


25.5.2022
V Uradnem listu je objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022.


25.5.2022
Po skoraj 10 letih ECB napoveduje dvig negativne obrestne mere.


22.5.2022
Letna stopnja inflacije v EU je aprila znašala 8,1 %


18.5.2022
Ne pozabite, da je potrebno do 30.6.2022 izplačati regrese, ki pripadajo zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta. Višina je za leto 2022 zakonsko določena pri 1074,43 evra. Regres sicer ni obdavčen do višine povprečne plače.


18.5.2022
Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.


16.5.2022
Razporeditev poslovnih subjektov, marec 2022


16.5.2022
Ponovno na voljo vavčerji za digitalni marketing


12.5.2022

Junija bodo osnovnošolci zadnje triade, dijaki, študenti in starejši od 55 let prejeli digitalni bone v vrednosti 150 EUR


11.5.2022
Stopnja inflacije v Nemčiji, ki jo merijo s spremembo indeksa cen življenjskih potrebščin, je aprila zrasla na 7,4 odstotka.


10.5.2022
Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Olajšava se lahko uveljavlja v višini 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.


10.5.2022
AJPES bo predvidoma 20. maja 2022 objavil letna poročila za 2021.


9.5.2022
S 1. julijem bodo t.i. normiranci lažje dostopali do kreditov. Kot pojasnjujejo na BS, se za samostojne podjetnike z normiranimi odhodki, ki za posojilo prosijo kot potrošniki, uvaja alternativni izračun kreditne sposobnosti.


7.5.2022
Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni je bila podaljšana do 31.5.2022.


7.5.2022
Letos je lahko nagrada za poslovno uspešnost delavca neobdavčena do višine NJEGOVE poprečne plače oziroma do slovenskega povprečja, če je to za delavca ugodneje, minimalni regres pa letos znaša 1.074,43 EUR in je popolnoma prost prispevkov in dohodnine.


6.5.2022
FURS obvešča upravičence do pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, da bo izplačila začel izvajati s 5.5.2022.


6.5.2022
Zavod za zaposlovanje je do 10. maja podaljšal rok za prijave za vključitev v delovno-učno izkušnjo v Nemčiji v okviru nacionalne sheme mobilnosti.
Mladi, stari od 18 do vključno 35 let, ki so brezposelni (prijava v evidenci brezposelnih ni pogoj), se ne izobražujejo in ne usposabljajo, se bodo lahko poleti udeležili polletnega programa, ki zajema tudi dvomesečno delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji, da bi pridobili nova znanja in veščine ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti.
Priprave na mobilnost se bodo začele predvidoma 14. junija, prednost bodo dali tistim mladim, ki so brez zaposlitve že eno leto ali več.


5.5.2022
Danes je začela veljati sprememba zakona, ki izenačuje bruto urni postavki za občasno in začasno delo upokojencev in študentov, torej na 6,17 evra bruto. Minimalna bruto postavka se sicer spremeni enkrat letno glede na spremembo zakonsko določene minimalne plače, velja pa od marca do februarja prihodnjega leta.
Upokojenci lahko letos zaslužijo prek instituta začasnega in občasnega dela 9.237,96 evra.


3.5.2022
Minimalni znesek regresa za leto 2022: 1.074,43 EUR 


3.5.2022
V torek, 3. maja 2022, se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine


2.5.2022
Toliko zraste obrok posojila, če se EURIBOR povzpne na pet odstotkov


26.4.2022
Cene v Avstriji so bile marca v povprečju za 6,7 ​​odstotka višje kot pred letom dni. Vrhunec tekoče inflacije pričakujemo aprila. Ta bo okoli 7,2 odstotka, potem naj bi se umirila v drugi polovici letošnjega leta – če ne bo težav z oskrbo z energenti.
Inflacija se bo v naslednjih letih še naprej zniževala: leta 2023 bo okoli 2,9 odstotka, leta 2024 pa 2,4 odstotka, pravijo prognostiki Avstrijske nacionalne banke.
Vir : svetkapitala.si


25.4.2022
Rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine se izteče 3. maja 2022.


25.4.2022
Na voljo do deset tisoč evrov subvencije za kibernetsko varnost v MSP


23.4.2022
Pridobitev začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine


20.4.2022
Splošna zastaralna doba je 5 let. V 10. letih pa zastarajo terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom.
Tudi če je dolg že zastaral, lahko upnik za ta dolg vloži izvršbo in poskuša z izterjavo po sodni poti.


20.4.2022
Finančne spodbude za zaposlovanje


20.4.2022
Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1+ 2022)


19.4.2022
Od letos je lahko nagrada za poslovno uspešnost delavca neobdavčena do višine njegove poprečne plače oziroma do slovenskega povprečja, če je to za delavca ugodneje.


19.4.2022
Odprt je razpis, ki ponuja 2238 EUR za usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe na področju mednarodne zaščite in tujce. VEČ.


15.4.2022
Agencija SPIRIT je za skoraj 14 dni zamaknila prvi prijavni rok na javni razpis za sofinanciranje velikih investicij podjetij, prek katerega je na voljo skoraj 90 milijonov evrov. Po novem se je tako mogoče prijaviti do 5. maja (in ne več le do 22. aprila). To je sicer le prvi od treh rokov za prijavo, predvidoma se bo mogoče prijaviti še do 1. oktobra ter v 2023 do 12. januarja. (Finance.si)


14.4.2022
Rok se izteka --> Enkratni dodatek za turizem 2022


14.4.2022
ECB vztraja pri načrtu za pospešeno zaostrovanje denarne politike, kot ga je nakazala marca 


14.4.2022
Musk za prevzem Twiterja ponuja 43 mio dolarjev


13.4.2022
V Nemčiji poslabšali napoved - nemški BDP bo letos zrasel za 2,7 odstotka
V svetu je vse več pozivov centralnim bankam, da lahko ukrotijo inflacijo samo z dvigom obrestnih mer na raven, ki bi omejila gospodarstvo. Obrestne mere se morajo torej povišati na toliko, da skrčijo rast. 


12.4.2022
Šrilanka je bankrotirala: razlog so globalni protikoronski ukrepi in vojna v Ukrajini
V ZDA je inflacija poskočila na 8,5 %
Nemški finančni minister načrtuje znižanje davkov na bencinsko in dizelsko gorivo od začetka junija do konca avgusta.
S&P: Rusija je bankrotirala pri zunanjem dolgu


11.4.2022
Svetovna banka Ukrajini za letos napoveduje 45-odstoten, Rusiji pa 11-odstoten upad BDP
Denar se hitro draži, tudi banke že dražijo posojila 


11.4.2022
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.04.2022 objavil javni razpis P1 COVID 2022. Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje. Znižana obrestna mera znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.
Financiranje P1 COVID 2022


9.4.2022
Na voljo je --> Enkratni dodatek za turizem 2022


8.4.2022
Agencija SPIRIT je objavila javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturnoumetniški dejavnosti. Več kmalu na www.Pristar.si


8.4.2022
Cene nafte se znižale za približno 3 %, saj so države zaradi sankcij zahoda zaradi sprostile rezerve.
Od doma je lani pogosto delalo devet odstotkov zaposlenih, občasno pa 12 odstotkov zaposlenih. 
Organizacija za hrano in kmetijstvo pri združenih narodih (FAO) mesečno objavlja indeks cen hrane. Marca pa je ta indeks konkretno poskočil in tako dosegel novo najvišjo raven doslej.


7.4.2022
Višje sodišče: Sparkasse mora upoštevati negativne vrednosti EURIBOR
Prodaja avtomobilov v Sloveniji še vedno upada, predvsem zaradi pomanjkanja sestavnih delov in ozkih grl v proizvodnji in posledično slabe dobave vozil. 
Obeta se nov davek na kriptovalute. 
EU : Pospešitev zelenega prehoda najboljši način za dosego neodvisnosti EU od ruskih energentov


7.4.2022
DDV in uporaba električnega vozila v zasebne namene (2022)


5.4.2022
Minimalen regres letos znaša 1.074,43 evra in ga je potrebno izplačati najkasneje do 1.7.2022


5.4.2022
Zaradi praznika, na sicer delovni dan, v petek 15.4.2022, NE bo deloval evropski plačilni sistem. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 15. 4. 2022, se ne prenese na naslednji delovni dan. Prav tako pa zaradi praznika ne bo deloval plačilni promet v ponedeljek 18.4.2022.
Predlagamo, da plače, tudi zaradi trajnikov, izplačate že 13 ali 14. aprila.


5.4.2022
Nekaj nasvetov za mlade podjetnike

--> Normirani stroški (s.p., espe, samozaposleni, ...)
--> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
--> ABC za normirance oz. normirane stroške

Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj!


4.4.2021
V Nemčiji so februarja zaznali rast izvoza, marčni podatki pa bodo pokazali vpliv vojne v Ukrajini
Cene življenjskih potrebščin v Turčiji so se decembra 2021 na letni ravni zvišale za 36,08 odstotka, kar je najvišja rast od leta 2002.
Elon Musk postaja eden večjih delničarjev Twiterja. 


4.4.2021
Pomoč gospodarstvu zaradi dviga cen energentov
- vsaj 40 % dvig stroškov energije v letu 2022
- upravičeni do 60 % celotnega stroška 


3.4.2021
EU bi morala do leta 2030 zgraditi pet milijonov javnih polnilnic
in vanje vložiti 72 milijard evrov, da bi sledila cilju 55-odstotnega zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida.
Lanska rast cen poslovnih prostorov je bila 4,2-odstotna, v primerjavi z letom 2015 so se poslovne nepremičnine podražile za dobro desetino.
Parlament EU je v četrtek, 31. marca, podprl strožji nadzor nad prenosi kriptovalut, kar bi po mnenju industrije ogrozilo zasebnost in zavrlo inovacije
Evropska unija je obljubila, da bo ostala enotna v boju proti ruski zahtevi glede plačevanja plina v rubljih.
Inflacija v evroobmočju je marca, glede na prva poročila, narasla na 7,5 odstotka in tako dosegla še eno rekordno vrednost. Vendar pa inflacija svojega vrhunca verjetno ne bo dosegla še nekaj mesecev.


1.4.2021
Na eDavkih je od danes naprej na voljo vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg". Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje.


1.4.2021
V petek, 15. 4. 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 15. 4. 2022, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 15. 4. 2022, pravočasno poravnana, če je plačana 14. 4. 2022.


1.4.2021
Ruski plin
še prihaja v Evropo.
V Šanghaju je še vedno zelo strogi lock-down zaradi širjenj COVID-19. 
Marca je splošna inflacija na evrskem območju je poskočila na 7,5 odstotka.
Brezposelnost v ZDA je padla pod 3,6%


31.3.2021
Ne pozabite na odločbe za letne dopuste. 


31.3.2021
Danes je FURS izdal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021.31.3.2022

Danes zadnji rok za poročanje o (kadrovskih) štipendijah


31.3.2022
Danes je rok za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili v letu 2020 odloženi samozaposlenim in kmetom.


30.3.2022
Kljub napovedi, da bo razpis za enkratni dodatek v turizmu objavljen 1. aprila, se to še ne bo zgodilo. Bo pa razpis predvidoma zunaj v naslednjih 14 dneh, prinaša pa sklad 10 mio EUR za diskoteke, nočne klube, hotele, potovalne agencije, organizatorje potovanj...
Osnovni pogoje bo vse verjetnosti vsaj 75% prihodkov 2020 glede na 2019 in vsaj ena zaposlena oseba. Maksimalna pomoč bi naj znašala do 6.000 EUR / zaposlenega.


30.3.2022
Za leto 2022 velja posebna dohodninska olajšava v višini 1.500 EUR za operativne gasilce. Osnovni pogoj je, da je oseba vsaj 10let neprekinjeno operativni gasilec.


29.3.2022
Do konca meseca marca 2022 je treba delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta


29.3.2022
Dohodninska lestvica je po novem vezana na inflacijo, kar dodatno zvišuje neto plače


29.3.2022
Pri dohodninski lestvici se bodo odslej se vsi zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine usklajevali s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. In sicer se upošteva obdobje med oktobrom preteklega leta in oktobrom predpreteklega leta. Inflacija je v tem času znašala okrogle tri odstotke, posledično pa so tudi vse meje dohodninskih razredov in olajšav povišane za 1,03-kratnik.


28.3.2022
Sava Pokojninska : Obveščamo vas, da se je s spremembo lestvice za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 spremenil tudi znesek davčne olajšave za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Najvišji znesek za vplačilo v letu 2022 znaša 2.903,66 EUR letno oziroma 241,97 EUR mesečno
Naj vas še enkrat spomnimo, da se je že januarja 2022 spremenila minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki znaša 338,02 EUR letno na zaposlenega oz. 28,17 EUR mesečno.


22.3.2022
Staflacija. "
Čuj, kaj tj to je ?" --> Stagflacija - razlaga pojma, za jasnejša obzorja


22.3.2022
Predvidoma bo 1. aprila objavljen razpis za enkratni dodatek za turizem, ki se najavlja že od lanske pomladi. Ni še zagotovo jasno kakšni bodo osnovni pogoji, saj se menda še usklajujejo. Po neuradnih podatkih bi lahko prvotni 75% odstotni padec prihodkov v letu 2020 glede na 2019 zamenjal 65 odsotni padec, kot osnovni pogoj. Veljal bi naj za SKD dejavnosti v turizmu, pomoč na zaposlenega pa naj ne bi presegala 10.000 EUR.


21.3.2022
EU bo Ukrajini pomagala pri spomladanski setvi. EU pa bo sprejela še dodatne ukrepe za stabilizacijo prehranske varnosti v EU.


21.3.2022
Rok za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili v letu 2020 odloženi samozaposlenim in kmetom, se izteče 31. 3. 2022.


20.3.2022
Po poročanju Financal Times, ki se sklicuje na izjave turškega zunanjega ministra, sta Ukrajina in Rusija blizu dokončne uskladitve mirovnega dogovora. 


19.3.2022
Do konca marca delavce obvestite o odmeri letnega dopusta. Več
Vzorci :
--> Odmera sorazmernega dela letnega dopusta (obrazec)
--> Odmera letnega dopusta (obrazec)


18.3.2022

Prenovljen zakon o dohodnini 2022


18.3.2022
Samostojni podjetniki! Koronske odložene prispevke izpred dveh let morate plačati marca


17.3.2022
Februarska inflacija v območju evra je bila 5,9-odstotna. Slovenska inflacija je bila februarja po podatkih 7-odstotna (Eurostata) oz. 6,9-odstotna (SURS). Ameriška centralna banka je v boj z inflacijo že stopila z zvišanjem obrestnih mer, ukrajinska vojna pa tudi za evropsko inflacijo pomeni veliko tveganje. O ukrepih bomo pisali v prihodnjih tednih. 


17.3.2022
Če ste samostojni podjetnik normiranec in boste potrebovali bonitetno oceno (za javne razpise, pridobitev ugodnih kreditov ipd.), predložite letno poročilo tudi AJPES do 3. maja 2022. 


16.3.2022
Do konca meseca marca 2022 je treba delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta. Več.


V času od 13.3.2020 je nastajal ta blog --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč


Natisni   E-naslov