Normiranec

Paket*NORMIRANEC

 

 

Kaj vsebuje?

Od 1.1.2015 dalje lahko davčni zavezanec (s.p., športnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji, zdravnik, odvetnik ipd.) pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80% ustvarjenih prihodkov pod naslednjimi pogoji:

Če davčni zavezanec iz zgornje točke v dveh ali treh naslednjih letih ne bo potreboval bančnih kreditov, ne bo sodeloval na razpisih, če nima osnovnih sredstev ali pa je njihovo število zanemarljivo in če v naslednjih dveh ali treh letih ne predvideva, da bo presegel 50.000 evrov prometa, potem računovodstvo oz. knjigovodstvo ni potrebno. Še vedno pa mora paziti vsaj na:

 

 

Če pa boste potrebovali kredite, imate veliko osnovnih sredstev ali predvideva, da bo presegel 50.000 evrov, se vodenje knjig priporoča že od pričetka.

V kolikor bo v obdobju enega leta presegel 50.000 evrov, pa bo obvezno potrebno vodenje knjigovodstva zaradi obračunavanja DDV.

Pravne osebe so zaradi določb ZGD-1 dolžne voditi knjigovodstvo ne glede na normiranstvo.


Če niste zadovoljni z informacijami ponudbo in poslali vam bomo paket, ki bo ustrezal vašim zahtevam oz. željam. Pritisnite TUKAJ.