Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Podjetniki v juniju poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij ne pozabite na:
  - do 30.6.:Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji (1) predloži vlagatelj, ki pridobiva premičnine, storitve ali blago Davčni upravi RS (v nadaljevanju DURS) na istoimenskem obrazcu in zahtevku predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima vlagatelj sedež, ter originalne račune in druge uvozne dokumente, ki potrjujejo izkazano vrednost zahtevka za vračilo DDV.
  - do 30.6..Zahtevek za vračilo DDV (obrazec DDV-VP) (2) predloži kupec, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v EU in v Sloveniji kupljeno blago iznese iz EU, pri DURS na obrazcu DDV-VP, in sicer tako, da predloži s strani carinskega organa overjen obrazec DDV-VP in originalne račune.
  - do 30.6.:Vloga za uveljavitev oprostitev od katastrskega dohodka (3) uveljavlja oseba, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnik, zakupnik ali imetnik pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča pri DURS-u na obrazcu DOHKGD2 in obrazcu predloži dokazila, ki potrjujejo upravičenost do oprostitve, javne evidence in podobno.
  - do 30.6.:Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodkov proizvodnje vina in oljčnega olja (4) za leto 2006 na podlagi katastrskega dohodka za leto 2005 opravi davčni zavezanec pri pristojni enoti DURS na obrazcu DOHKGD1 (do izdaje novega obrazca).

  www.tax-fin-lex.si, mag. Mojca Kunšek

  Samozaposlitve oziroma lastnega podjetja si želi 45 odstotkov Evropejcev, kar je enako kot leta 2007, ugotavlja Eurostat. Možnost samozaposlitve pa bi izbralo 47 odstotkov Slovencev, odstotek več pa bi jih raje imelo status zaposlenega. Med glavnimi razlogi za to so vprašani navedli stabilnost zaposlitve in reden dohodek. 
   

  Želite pomoč pred in med zaposlitvijo ? Brezplačen kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Durs je izdal pojasnilo o obdavčenju subvencije za samozaposlitev. V njej med drugim določa, da je izplačana subvencija za samozaposlitev samostojnega podjetnika obdavčena z dohodnino, in sicer kot dohodek iz dejavnosti. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove.

  Podjetniški center A.L.P. PECA v sodelovanju s svetovalci Koroškega računovodskega servisa PRISTAR d.o.o. organizira brezplačni seminar 

  »KAJ MORAM VEDETI, KO STOPAM NA SAMOSTOJNO PODJETNIŠKO POT?«, 

  ki bo v sredo 26. maja ob 16 uri v sejni sobi občine Mežica in

  v četrtek, 27. maja ob 16 uri v predavalnici Mrežnega podjetniškega inkubatorja v Dobji vasi 185, Ravne na Koroškem

  Sredi maja bodo na zavodu za zaposlovanje brezposelnim, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom, spet na voljo subvencije za samozaposlitev. Denarja je manj kot lani, poleg tega so približno polovico predvidene kvote že izčrpali tisti, ki so se v program vključili že pred meseci, pa so subvencijo dobili letos.

  Samo februarja so 4.500 evrov subvencije za samozaposlitev izplačali 1.032 brezposelnim, letos do marca že 1.308. Če vemo, da bo za letos na voljo okoli 12 milijonov evrov, s čimer bi lahko subvencionirali samozaposlitev nekaj manj kot 2.700 novih podjetnikov, je jasno, da bo denar letos pošel še hitreje kot lani, ko ga je zmanjkalo v začetku oktobra.

  Želite pomoč pri samozaposlitvi? - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.