Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Obdavčitev je samo eden, vendar zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na izbor primerne pravnoorganizacijske oblike bodočega podjetnika. Razlike v obdavčitvi so lahko velike.
  Kljub vsesplošni črnogledosti, ki nas obkroža, si marsikdo drzne tudi v trenutnih turbulentnih časih pričeti z lastnim poslom. Zgodovina nam dokazuje, da se v vsakem obdobju, pa čeprav še tako pesimističnem, najdejo priložnosti, ki jih lahko izkoristimo. Ob pričetku lastnega posla se moramo odločiti, v okviru katere pravnoorganizacijske oblike podjetja bomo delovali. Najpogosteje izbiramo med s.p. in d.o.o.


  Na področju DDV bomo zaradi sprememb v evropski direktivi spet deležni sprememb domače zakonodaje DDV s 1. januarjem 2011.
  Tokratne spremembe lahko razdelimo v tri sklope. Prvi del pomenijo spremembe zaradi uskladitve z direktivo (prihodnje predvidene spremembe bodo šele 1. januarja 2013 in 1. januarja 2015), drugi del so spremembe zaradi boja proti davčnim goljufijam, tretji del pa redakcijski popravki oziroma uskladitev z evropskimi sodbami.
  Kupec bo pri dobropisih solidarno odgovoren

  Po dobrega pol leta izvajanja mehanizma obrnjene davčne obveznosti v praksi še vedno obstaja vrsta dilem, kdaj se ta mehanizem uporabi in kdaj ne.
  Čeprav se spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) uporabljajo že vse od 1. januarja, v praksi še vedno prihaja do številnih dilem, kdaj uporabljati mehanizem obrnjene davčne obveznosti in kdaj ne. Vse leto namreč tečejo številni seminarji, Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) pa je izdala že vrsto pojasnil o posebnostih in tolmačenjih uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti v praksi.

  Delavec, ki je redno zaposlen, dela od doma, na daljavo, oziroma na terenu. Oddaljenost od sedeža družbe je 200 kilometrov. Če občasno, enkrat do dvakrat tedensko prihaja z lastnim vozilom na sedež družbe, ali se to upošteva kot službeno potovanje in se lahko obračuna kilometrina 0,37 evra na kilometer? Ali bi se to lahko upoštevalo kot prevoz na delo in kakšno nadomestilo se lahko v tem primeru obračuna?

  Poslanci so sprejeli novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki v slovenski pravni red prenaša vrsto direktiv s področja DDV. Med drugim se z januarjem ukinja prehodno obdobje, v katerem za stanovanja velja nižja stopnja DDV.