Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  V podjetju Pristar d.o.o. se zavedamo, da je primerna karakterna in strokovna izbira osebja ključ do uspeha in napredka.Kljub težkim časom ne želimo zapreti vrata perspektivnemu kadru, ne glede na leta, socialni položaj in izkušnje.

  Verjamemo, da je vsak primerno motiviran zaposleni lahko pomemben člen pri skupnih ciljih.  

  V podjetju razmišljamo o odprtju novega delovnega mesta, zato vabimo vse študentke in študente (zaključnih letnikov) in absolvente EKONOMSKIH programov, smer: RAČUNOVODSTVO predvsem s področja Koroške, da nam pošljete svoje življenjepise.

   

  Imamo željo zaposliti visoko motivirano osebo, ki ima željo po graditvi dolgoročne kariere v našem podjetju, je lojalna in se je pripravljena izobraževati

  1. Kakšno je knjigovodsko evidentiranje subvencij za:
  a)   novo zaposlenega delavca iz skupine težje zaposljivega, 
  b)   samozaposlitev kot s. p.,
  c)   prejeta subvencija za osnovna sredstva,
  d)   zaposlenega invalida. 

  Pogosto se dogaja, da poslovni izkazi konec leta ne izkazujejo stanja, ki ste ga pričakovali, ko ste čez leto delali dolge nadure in se za uspeh v poslu odrekali tistemu kar v današnjem svetu pomeni največ - svojemu prostemu času, družini in prijateljem.

  Program delodajalcem omogoča, da absolvente usposobite za konkretno delovno mesto in si povrnete stroške njihovega usposabljanja. Po opravljeni diplomi pa jih s pomočjo subvencije lahko zaposli na istem delovnem mestu.

  Davek na dodano vrednost (DDV)

  -Prodaja luksuznih novogradenj za trg bo obdavčena po 20-odstotni stopnji. Za stanovanja, velika do 120 kvadratnih metrov v večstanovanjskih hišah in do 250 kvadratnih metrov v individualnih hišah, bo še vedno veljala 8,5-odstotna stopnja.

  Umestitev nakupa vinjete pod stroške podjetja v primeru službenega ali osebnega avtomobila

  Tudi ob uporabi osebnega avtomobila na službeni poti lahko nakup vinjete štejemo za davčno priznani odhodek.
  Za povračilo stroškov na službenem potovanju šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte ipd.), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za  prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.