Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust.

  Objavljen je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Prišlo je do nekaj pomembnih sprememb - po novem se lahko v gotovini plačuje račune samo do višine 50,00 EUR (prej 420,00 EUR).

   

  Spoštovani/a,

  V podjetju Pristar d.o.o. se dobro zavedamo, da je vsako korektno sodelovanje zmeraj bogato poplačano za vse sodelujoče.
  V podjetju odlično sodelujemo z vsemi strankami, prav tako s konkurenčnimi podjetji, ki jih v podjetju jemljemo kot partnerje pri obojestranskem razvoju.

  Namen novele naj bi bil preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje gospodarskih družb osebam, katerih poslovno delovanje je bilo v preteklosti sporno, negospodarno in usmerjeno v oškodovanje upnikov.
  Vsebina novele je odgovor zakonodajalca na v zadnjem času medijsko bolj izpostavljene primere tako imenovanih obvodnih podjetij, ko so lastniki in poslovodstvo spravili družbo v stečaj, nato pa v stečajnem postopku po nizki ceni odkupili zdrava jedra podjetja. Težave z novelo pa so, da določbe v tej niso najbolj dodelane in so premalo natančne, kar zna vplivati na zmanjšanje interesa za podjetništvo ter udejstvovanje v organih vodenja in nadzora.

  Z obveznim pobotom je država povzročila med podjetji veliko zmede, ki jo zdaj poskuša odpraviti s popravki zakona.
  Novela zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki so jo pripravili na finančnem ministrstvu, zdaj pojasnjuje številne nejasnosti, ki so se pokazale že aprila pri prvem obveznem pobotu. Predlog zakona je vlada potrdila 14. septembra, državni zbor pa ga sprejema po skrajšanem postopku.