Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred­stev za sofinanciranje investicij v letu 2020:

  • za nakup nove opreme in strojev,
  • za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo po­slovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
  • za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa paten­tov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

  V nadaljevanju predstavljamo ukrepe z davčnega področja (po predstavitvi FURS), ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene.

  POZOR: 
  Opomniti je potrebno še na 37. člen zakona v pripravi, po katerem se bo naknadno ugotavljala upravičenost do pomoči oz vračila le te. in sicer so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.
  V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov pa so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane v spodnji preglednici.

  Dobili smo prve odzive GZS in OZS na zadnji sveženj ukrepov za pomoč gospodarstvu. Na Gospodarski zbornici pravijo, da pozdravljajo hitro sprejemanje ukrepov, hkrati pa so razočarani, ker se ni upoštevalo nekaj, za mikro podjetništvo, bistvenih amandmajev :