Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Novosti pri DDV, ki bodo začele veljati 1. januarja


  Na področju DDV bomo zaradi sprememb v evropski direktivi spet deležni sprememb domače zakonodaje DDV s 1. januarjem 2011.
  Tokratne spremembe lahko razdelimo v tri sklope. Prvi del pomenijo spremembe zaradi uskladitve z direktivo (prihodnje predvidene spremembe bodo šele 1. januarja 2013 in 1. januarja 2015), drugi del so spremembe zaradi boja proti davčnim goljufijam, tretji del pa redakcijski popravki oziroma uskladitev z evropskimi sodbami.
  Kupec bo pri dobropisih solidarno odgovoren


  Ta problematika je del boja proti davčnim utajam in je v zadnjem času čedalje bolj aktualna. Zaradi tega se bodo zaostrili pogoji pri opredelitvi, kdaj bo kupec solidarno odgovoren za plačilo DDV namesto prodajalca.
  Po 1. januarju 2011 se solidarna odgovornost širi s kupcev blaga ali storitev tudi na vse druge situacije - kar pomeni tudi na prejemnike dobropisov.
   

  Poglejmo si primer: AA, d. o. o., je izdal račun in obračunal DDV v višini 100 enot. Prejemnik BB, d. o. o., si je ta DDV upošteval kot vstopni DDV. BB, d. o. o., je v finančnih težavah in do 31. decembra 2010 nas tisto, kar dela naš kupec, niti ne zanima, saj vsebinsko preverjamo samo naše dobavitelje oziroma prejete račune, po katerih si odbijamo vstopni DDV. Predpostavimo, da pride do neke vrste reklamacije, in BB, d. o. o., zahteva 40-odstotni popust. Vsebinsko mora AA, d. o. o., izdati dobropis.
  Do 31. decembra 2010 rešujemo ta primer takole: AA, d. o. o., izda dobropis. Prejemnik BB, d. o. o., ta dobropis potrdi. Ko AA, d. o. o., prejme potrjeni dobropis od kupca, na dan prejema dokumenta popravlja svoj izhodni DDV. Vendar AA, d. o. o., v tem poslu nič ne preverja, ali njegov kupec BB, d. o. o., plačuje davke, ker od njega nima vstopnega DDV, temveč AA, d. o. o., BB-ju obračuna le izhodni DDV.
  Po 1. januarju 2011 pa bomo ta primer reševali takole: AA, d. o. o., izda dobropis. Prejemnik BB, d. o. o., ta dobropis potrdi. Ko AA, d. o. o., prejme potrjeni dobropis od kupca, na dan prejema dokumenta popravi svoj izhodni DDV. Tu pa nastopi težava. Vsebinsko AA, d. o. o., po prejemu potrjenega dobropisa popravlja svoj izhodni DDV. Nova določba člena 76b ZDDV-1 pa se bo po novem uporabljala vedno, in ne samo pri nabavah. Torej kaj, če je BB, d. o. o., sicer potrdil dobropis, vendar pa pri sebi dejansko ni naredil popravka odbitka vstopnega DDV in je zato AA, d. o. o., solidarno odgovoren tudi za ravnanje BB, d. o. o.?

  Objavljeno: Finance, 26.10.2010, www.finance.si, Avtor: Tanja Urbanija